«Ο κύριος Ιερεμίας»

Μετά την κυρία  Φωνακλού με τα φωνήεντά της, έρχεται ο κύριος Ιερεμίας με τα σύμφωνα…

Αφού τα παιδιά οικειοποιηθούν τη μορφή και το ποίημα του κυρίου Ιερεμία,  αφού φτιάξουμε τον κύριο Ιερεμία με τις αντίστοιχες τσεπούλες για τα σύμφωνά του (όπου τα παιδιά θα κατηγοριοποιούν τις λέξεις που συναντούμε σε κάθε θέμα που επεξεργαζόμαστε), μπορούμε να αφηγηθούμε μια υποτιθέμενη συνάντηση με την κυρία Φωνακλού, όπου ο καθένας τους θα αρχίσει να μιλάει με τον άλλο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπου οι 2 μας ήρωες θα μιλούν με τη σειρά, τα παιδιά θα μπορέσουν αβίαστα να ανακαλύψουν τη γέννηση των συλλαβών και εν γένει μικρών λέξεων…

Ο κύριος Ιερεμίας