Οι πρώτες μας ημέρες…Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου

Η πρώτη μας εβδομάδα πέρασε. Και το ότι τα παιδιά έρχονται -ακόμη- με χαμόγελα και χαρούμενα ματάκια , αυτό λέει πολλά.

Κατά την εβδομάδα αυτή όπως και σε όλη τη διάρκεια του Σεπτέμβρη οι στόχοι που θέτονται είναι οι εξης:

  1. Γνωριμία με τον περιβάλλοντα χώρο και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τους συμμαθητές τους μέσα από ποικίλα κινητικά, ομαδικά, παραδοσιακά και μουσικά παιχνίδια.
  2. Οριοθέτηση συμπεριφοράς, απο κοινού θέσπιση κανόνων με στόχο την ασφαλή συνύπαρξη με τους φίλους μας (οι κανόνες προκύπτουν μαζί με το πρόβλημα που καλούμαστε να σκεφτούμε μαζί)
  3. Εφαρμογή δραστηριοτήτων ρουτίνας (υπευθυνότητες, τήρηση ωραρίου και ημερολογίου, απασχόληση σε γωνιές και τακτοποίησή τους, φαγητό, διάλειμμα και οργανωμένο -ελεύθερο παιχνίδι, κοινές δραστηριότητες) με σκοπό την κατανόηση της αίσθησης του ανήκειν και του σεβασμού του τρόπου λειτουργίας του σχολείου.
  4. Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη-προσωπική αντίληψη και θετική αυτοεκτίμηση σε συνδυασμό με τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων
  5. Αυτονόμηση και ενσυναίσθηση
  6. Ομαδικότητα και διαχείριση συναισθημάτων
  7. Συμμετοχή στον προγραμματισμό -εν μέρει -της επόμενης ημέρας (Δηλ. ενθάρρυνση των νηπίων να εκφράζουν τις απόψεις τους για το ποιό παιχνίδι θα ήθελαν να παίξουμε την επόμενη ημέρα) και στην ημερήσια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.