Ποιός μπορεί να βοηθήσει την κάμπια;

Τη Δευτέρα κατέφθασαν κάμπιες στο σχολείο μας. Όμως, έχει πολύ αέρα στη Χώρα και οι κοιλίτσες τους σκορπίστηκαν.

Αποστολή των παιδιών να συνθέσουν το όνομά τους παρατηρώντας προσεκτικά τα γράμματα. Πρόκειται για μία δραστηριότητα ανάγνωσης με σκοπό τα προνήπια να μάθουν να αναγνωρίζουν το όνομά τους και να καταλάβουν όλα τα παιδιά τη σημασία που έχει να μπαίνουν τα γράμματα στη σειρά που πρέπει.

Επόμενο στάδιο είναι η γραφή του ονόματος, τα πεζά γράμματα και τα επώνυμα των παιδιών σε μια διαδικασία που και τα ίδια θα φτιάξουν το δικό τους σουπλά και τη δική τους καρτέλα γραφής. Είναι και μια πολύ καλή δραστηριότητα που καλύπτει την πρωϊνή αναμονή.

Αποστολή εξετελέσθη!

σουπλα Α σουπλα Ε σουπλα Ν σουπλα Π σουπλα Σ