Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου

https://blogs.sch.gr/nipalik/files/2021/03/εσωτερικος-κανονισμος-λειτουργιας-νηπιαγωγειου.pdf