Αναστολή δια ζώσης λειτουργίας νηπιαγωγείου

Σας ενημερώνουμε πως έπειτα από την ένταξη του νομού Βοιωτίας στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, το νηπιαγωγείο μας αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του από αύριο

4 Μαρτίου ως και τις 16 Μαρτίου 2021.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινά, μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.