ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Για το σχολικό έτος 2020-2021, οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

  1. Τυπωμένη την αίτηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) αυτής.

2. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια

3. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Το ΑΔΥΜ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

4. Λογαριασμός  ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου

5. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας εφόσον επιθυμείτε το ολοήμερο πρόγραμμα.

6. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7. Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο.

Πληροφορίες για ραντεβού, επίλυση αποριών και προσκόμιση δικαιολογητικών:

Email: mail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262037022.

Ώρες επικοινωνίας: 09:30 – 12:30

Εγκύκλιος εγγραφών στο νηπιαγωγείο: Εγκύκλιος εγγραφών στο νηπιαγωγείο