Το μαγικό μήνυμα

Μας αρέσουν οι εκπλήξεις! Μας αρέσουν και τα μαγικά! Ας δούμε ένα εύκολο μαγικό…

Αφού το κάνουμε μερικές φορές πώς μπορούμε να το κάνουμε «μάθημα»; Γράφουμε στη μέσα πλευρά του χαρτιού ένα κεφαλαίο γράμμα (πχ Κ). Το παιδί δεν ξέρει ποιο θα είναι. Όταν αποκαλυφθεί ζητάμε να μας πει λέξεις από ΚΑ- από ΚΟ- κλπ. Μπορούμε να το κάνουμε κάθε μέρα με διαφορετικό γράμμα. Μην εξαντλήσετε το ενδιαφέρον τους αμέσως, αφήστε να το αναζητούν!!

Αφήστε μια απάντηση