Διδακτικό προσωπικό Νηπιαγωγείου

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ: Νηπιαγωγός

ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Σχολικός Νοσηλευτής