3ο εργαστήρι δεξιοτήτων

Η Συνεργασία στο Νηπιαγωγείο

«Ας γνωριστούμε παίζοντας;» – «Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας»- «Η αρχική μου ιδέα…!»

1687803781281 1687803861880 168780378127416878098314701687808985610

<<Ικανότητες επικοινωνίας>>

1687803947191          1687808568940  1687803947208 1687804586316

<<Συνεργασία σε ομάδες>>

1687805444447 1687805444434 1687809831498 1687804990248         1687809831461 1

1687804990236 1687804752595 1687809617361  1687809831489 1687809831480

Υπεύθυνα παιδιά-Υπερασπιστές των ζώων

2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεύθυνα παιδιά-Υπερασπιστές των ζώων

Εργαστήριο 1ο

 Ας ξανασυστηθούμε -Δημιουργούμε το συμβόλαιο της ομάδας

1687796292292

Εργαστήριο 2ο                                                                                   

Άνθρωποι και ζώα-μία σχέση αλληλεξάρτησης

 «Ζώα που μας προσφέρουν τροφή». 

1687796842136 1687796292264 1687796615286

1687796615240 1687797587651 

Εργαστήριο 3ο

 Ο ζωγράφος Σαγκάλ μας μιλάει για την σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπου και ζώων

  

   «Εγώ και το χωριό» 1687796615215 1687796615261

Πίνακας ζωγραφικής του Σαγκάλ «Εγώ και το χωριό» (Επεξεργασία του πίνακα)

Εργαστήριο 4ο

«Σέβομαι τα ζώα-Δεν τα υπερεκμεταλλεύομαι»

1687796615192  1687797830624

Εργαστήριο 5ο – 7ο 

Και τα ζώα έχουν δικαιώματα -Αναλαμβάνουμε δράση -ΑξιολόγησηΑναστοχασμός

1687797587725 1687798004289 1  16877975876761687795713396