Συμμετοχή στην Παγκόμια Εβδομάδα Δράσης για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το σχολείο μας συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (17 SDGS’) από 18 έως 26 Σεπτεμβρίου 2020, διαμορφώνοντας δράσεις ενίσχυσης του στόχου 13: Δράση για την Κλιματική Αλλαγή. Συνεργαζόμενος φορέας InAction- Quality Net Foundation.

Αφήστε μια απάντηση