Η επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που είναι μια μη κερδοσκοπική Επιστημονική Ένωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, έχοντας ως βασική της αποστολή την προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης όλων των εκπαιδευτικών, δημιούργησε τη δράση «Καινοτόμα Σχολεία». Η συμμετοχή στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της ΕΕΠΕΚ προσφέρει προς αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα :

  • Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό επιμορφωτικών σεμιναρίων  μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://schools.eepek.gr).
  • Δυνατότητα για δωρεάν συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
  • Ελεύθερη πρόσβαση στις ακόλουθες πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών:
    • Διεθνές Περιοδικό: International Journal of Educational Innovation. : https://journal.eepek.gr
    • Πρακτικά Ετήσιων Διεθνών Συνεδρίων της ΕΕΠΕΚ. Περισσότερες από 3.000 δημοσιεύσεις και 25.000 σελίδες (ερευνητικές εργασίες, μελέτες, εκπαιδευτικά σενάρια, poster, βιντεοεισηγήσεις κλπ.) είναι διαθέσιμα ελεύθερα μέσα από το https://www.eepek.gr – μενού ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

Το νηπιαγωγείο Αγχιάλου συμμετέχει στην συγκεκριμένη δράση..

 καινοτομο