Ανατροφοδότηση των ημερών της εβδομάδας με το ομώνυμο τραγούδι..

Τραγουδάμε το τραγούδι και τοποθετούμε την κάθε ημέρα στη σωστή σειρά της τηρώντας τη διαδοχή..