Οι κανόνες της τάξης μας

Στο πρώτο συμβούλιο της τάξης μας συζητήσαμε για τους κανόνες του σχολείου μας. Μπορεί ένα σχολείο να λειτουργήσει δίχως κανόνες; Τι μας χρειάζονται οι κανόνες; Ποιους κανόνες θα εφαρμόσουμε στο σχολείο; Είναι μερικά ερωτήματα που τέθηκαν στο συμβούλιο και τα παιδιά έδωσαν διάφορες απαντήσεις. (περισσότερα…)