Οι κανόνες της τάξης μας

Στο πρώτο συμβούλιο της τάξης μας συζητήσαμε για τους κανόνες του σχολείου μας. Μπορεί ένα σχολείο να λειτουργήσει δίχως κανόνες; Τι μας χρειάζονται οι κανόνες; Ποιους κανόνες θα εφαρμόσουμε στο σχολείο; Είναι μερικά ερωτήματα που τέθηκαν στο συμβούλιο και τα παιδιά έδωσαν διάφορες απαντήσεις. (περισσότερα…)

Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο

Προσπαθώντας να ορίσουμε την έννοια της δημοκρατίας στο ελληνικό αειφόρο σχολείο ως πρώτο πυλώνας αειφορίας στο σχολείο, θεωρούμε ότι η δημοκρατία θα πρέπει να διαπερνά τις σχέσεις των υποκειμένων της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό), τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τις μεθόδους διδασκαλίας. Τα παραπάνω θα πρέπει να προάγουν τις αξίες του σεβασμού, (περισσότερα…)