Εγγραφές σχολικού έτους 2023-24

collage 2023 03 02T230920.063

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται 1-20 Μαρτίου 2023. Δικαίωμα εγγραφής έχουν μαθητές/τριες γεννημένοι το έτος 2018 και 2019. Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η εγγραφή στο δεύτερο έτος γίνεται αυτεπάγγελτα.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ                                                                                                        ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας ακολουθώντας τα εξής βήματα:  

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/  με τη χρήση των κωδικών taxisnet και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. 

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

1) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

2) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας. 

3) τα στοιχεία άλλου τέκνου  που φοιτά στην ίδια ή σε άλλη σχολική μονάδα.

4) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο

5) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα και  

6) επιλέγει τη δήλωση: “Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου”.

Ο ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ).
  2. Βιβλιάριο υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου γονέα/κηδεμόνα για την συναίνεση στην εγγραφή του παιδιού.

https://blogs.sch.gr/nipadim/files/2023/02/ΕΞΕ-15035-2023-«Εγγραφές-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2023-24».pdf