Οικολογικά σχολεία-οικοκώδικας

Το σχολείο μας συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο Οικολογικά Σχολεία. Τη σχολική χρονιά 2020-21 ασχοληθήκαμε με τις εξής θεματικές ενότητες: Αειφόρο σχολείο, Θάλασσες και ακτές και  Ποιότητα ζωής (υγιεινή- διατροφή). Στα πλαίσια των παραπάνω θεματικών ενοτήτων δημιουργήθηκαν δυο οικοκώδικες. Ο οικοκώδικας είναι  ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι.Ο οικοκώδικας αποδεικνύει με σαφή και ευρηματικό τρόπο, τη δέσμευσή του σχολείου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του στα επιλεγμένα θέματα.

Ο παραπάνω οικοκώδικας-αφίσα ο οποίος δημιουργήθηκε για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος(5 Ιουνίου) αναρτήθηκε σε padlet που δημιουργήθηκε για την Ημέρα Περιβάλλοντος από τις υπεύθυνες περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών δραστηριοτήτων Β/θμιας Β΄Αθήνας, Γ΄Αθήνας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Ρεθύμνου, Α/θμιας Ζακύνθου και Κέρκυρας.

Ο δεύτερος δημιουργήθηκε διαδικτυακά και περιλαμβάνει κανόνες διατροφής.