«Ο κήπος των συναισθημάτων»

Το Φθινόπωρο υποδεχτήκαμε την κ.Βασιλική Ψυχολόγο της «ΣΤΟΡΓΗΣ» για την πραγματοποίηση του παρακάτω προγράμματος  στο χώρο του Νηπιαγωγείου.                                                                                                                                               «Ο κήπος των συναισθημάτων» υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Η ΣΤΟΡΓΗ». Σκοπό έχει να συμβάλει στην έκφραση των συναισθημάτων στην αναγνώριση τους καθώς και στην ενίσχυση των παιδιών μέσα από ομαδικές δραστηριότητες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Γνωριμία με την ομάδα των νηπίων και ενίσχυση της ομαδικής διαδικασίας
  • Επαφή και γνωριμία με τα συναισθήματα
  • Ενίσχυση των νηπίων στην αναγνώριση των συναισθημάτων
  • Ενίσχυση στους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων και γενικότερα στην ενίσχυση της αίσθησης της μοναδικότητας.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις παιχνίδια, ανάγνωση παραμυθιών, κατασκευές …… τα νήπια καλούνται να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους και να μάθουν σιγά σιγά να τα διαχειρίζονται. (ΣΤΟΡΓΗ )                                                                                                                                                Το πρόγραμμα υλοποίησε η κ. Βασιλική Σταγιάνου, Ψυχολόγος, Επιστημονικό Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Η ΣΤΟΡΓΗ» σε πέντε συναντήσεις.

 

Αφήστε μια απάντηση