Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο

Προσπαθώντας να ορίσουμε την έννοια της δημοκρατίας στο ελληνικό αειφόρο σχολείο ως πρώτο πυλώνας αειφορίας στο σχολείο, θεωρούμε ότι η δημοκρατία θα πρέπει να διαπερνά τις σχέσεις των υποκειμένων της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό), τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τις μεθόδους διδασκαλίας. Τα παραπάνω θα πρέπει να προάγουν τις αξίες του σεβασμού, της ελευθερίας στη σκέψη και έκφραση, της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας.                                                            Μια τέτοια πρακτική μπορεί να εμπεδωθεί μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας που θα βοηθά την αυτορρύθμιση της σχολικής κοινότητα. Οι μαθητές θα πρέπει να ασκούνται μέσα από την καθημερινή ζωή στη δημοκρατία δια μέσου της αυτοπειθαρχίας και αυτορρύθμισης, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα , της προώθησης της ιδέας του ενεργού πολίτη και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Α. Φραντζή, Μ. Δημοπούλου, 2014).                        (Πηγή Αγγελική Τρικαλίτη Π.Ε. στο Σχολείο 2014)

Αρχίσαμε με παιχνίδια  στη σχολική αίθουσα, αλλά και στην αυλή.

Συνεχίσαμε με τη δημιουργία πίνακα αναφοράς όπου με δημοκρατικό τρόπο τα νήπια επιλέγουν τη γωνιά ενασχόλησής τους, με σκοπό να αποφεύγονται οι προστριβές. Κάθε νήπιο με την έλευση του στο σχολείο βάζει τη φωτογραφία του δίπλα στη γωνιά που επιθυμεί να παίξει. Οι θέσεις σε κάθε γωνιά είναι συγκεκριμένες. Αν δεν υπάρχει ελεύθερη θέση το νήπιο επιλέγει με τον ίδιο τρόπο κάποια άλλη γωνιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γωνιές στο σχολείο είναι αρκετές για το δυναμικό της τάξης και τοποθετημένες στο χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε πάντα να υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για να αποφεύγονται τα παράπονα. Υπάρχουν επίσης και γωνιές χωρίς περιορισμό (βιβλιοθήκη, παζλ, ζωγραφική).

Διαβάσαμε τα βιβλία «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε» και «οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε» και με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών δημιουργήσαμε τις παρακάτω αφίσες. Η Νηπιαγωγός κατέγραψε ότι είπαν τα νήπια.

 

Προχωρήσαμε πέρα από τα χεράκια και το στοματάκι σε ποδαράκια, αυτάκια……….. και με την ίδια μέθοδο δημιουργήθηκαν από τα παιδιά οι κανόνες του σχολείου οι οποίοι δεσπόζουν στη γωνιά συζήτησης/παρεούλα, για να είναι εύκολα ορατοί όλη τη χρονιά.

Στη συνέχεια τα νήπια έγιναν ηθοποιοί, φωτογραφήθηκαν, είχαν ζωγραφίσει και τον Ελμέρ όταν ασχοληθήκαμε με τα χρώματα και δημιουργήσαμε την παρακάτω κατασκευή με κανόνες σωστής συμπεριφοράς στην εσωτερική πόρτα της τάξης.

 

Η γωνιά της ηρεμίας: Η νεράιδα της ηρεμίας βοηθάει τα νήπια να διαχειριστούν συμπεριφορά και συναισθήματα. Ήδη έχουμε δουλέψει το θέμα των συναισθημάτων. Στη συγκεκριμένη γωνιά υπάρχουν μαξιλαράκια, διάφορα χαλαρωτικά παιχνίδια, χρώματα και χαρτιά Α4 που μπορεί το νήπιο να ασχοληθεί αφού πρώτα τοποθετήσει το βελάκι στην αντίστοιχη συμπεριφορά που το αντιπροσωπεύει. Μπορεί επίσης να διαβάσει κι ένα βιβλίο.