Συμμετοχή σε πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου νηπιαγωγοί του σχολείου μας συμμετείχαν στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση του Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος με θέμα: «Η Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο» διάρκειας 24 ωρών (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και την  ΣΕΕ ΠΕ60 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κ. Μακεδονίας κ. Άννα Βαμβάκη, τον κ. Απόστολο Τσαγκάρη, Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και τον κ. Κωνσταντίνο Κουμούτση, Υποψήφιο Διδάκτωρ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να προσεγγίσουν με ελκυστικό τρόπο διάφορα γνωστικά πεδία (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική) συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης, τη δημιουργικότητα και τον πειραματισμό.

Η 1η επιμόρφωση αφορούσε στην Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες, πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του 1ου Ν/γειου Γιαννιτσών και σε αυτή συμμετείχαν νηπιαγωγοί από 25 Νηπιαγωγεία της Π.Ε. Πέλλας.

οθόνης 2022 12 08 232511 οθόνης 2022 12 08 232445 οθόνης 2022 12 08 232414