Παραμύθι «το παράξενο λουλούδι ,λύνει ένα πρόβλημα στο λιοτόπι»(ebook)

Τα παιδιά εκφράζονται και δημιουργούν παραμύθι!!                                                                 (ανοίγει με Google Chrome)

σάρωση0001ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ…..ΣΤΟ ΛΙΟΤΟΠΙ

 
 

 

«Μια γέρικη ελιά στη φάτνη του Χριστου»

Παίζουμε με τις φωτιές που άναψε ο Ιωσήφ στη φάτνη του Χριστού!!


«Η ελιά και η καλαμιά»

Νοιώθουμε ότι νοιώθουν η καλαμιά και η ελιά!!!!
Λύπη – χαρά και ικανοποίηση!!!!

Με το χάραμα γοργοί ξεκινούν οι γεωργοί»

Η κυρία-φαντασία μας οδηγεί στα λιοτόπια του Πέτα