“Φύλαξέ το μην το πετάς,ανακύκλωσε με εμάς”

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 το Νηπιαγωγείο μας συμμετείχε  στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Οικολογικά  Σχολεία, με θέμα:

                   «Φύλαξε το μην πετάς, ανακύκλωσε με μας»

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να διαμορφώσουν κατάλληλες στάσειςκαι να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι μαθητές/τριες μας εισήχθησαν στην έννοια της ανακύκλωσης και ενημερώθηκαν για τους διαθέσιμους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά προβλήματα ξεκινά ήδη από την ευαίσθητη ηλικία του Νηπιαγωγείου. Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και ενεργούς εμπλοκής στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, τα παιδιά μαθαίνουν να συμβάλλουν από κοινού με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα στην υλοποίηση δράσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εφαρμόσαμε τη μέθοδο της διερευνητικής μάθησης, αξιοποιήσαμε τις ρουτίνες σκέψης, ώστε να οργανώσουμε τις δραστηριότητες και αξιοποιήσαμε διαθέσιμο ψηφιακό υλικό. Επιπλέον, προχωρήσαμε στη διαφοροποίηση στοιχείων των δραστηριοτήτων όποτε κρίθηκε απαραίτητο, ώστε το σύνολο της τάξης να επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι μαθητές/τριές μας κατανόησαν ότι οι τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών που ρυπαίνουν κάθε γωνιά του πλανήτη μας είναι αποτέλεσμα της αλόγιστης σπατάλης των υλικών αγαθών από τον άνθρωπο και η μόνη λύση για τη διαχείρισή τους είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Με τον τρόπο αυτό από την τρυφερή τους ηλικία συμμετείχαν ενεργά στην οικοδόμηση γνώσεων που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να φέρονται στο περιβάλλον και τον κόσμο μας με ενσυναίσθηση, ευαισθησία και όχι με αδιαφορία.ΑΦΙΣΑ 1 1

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.