ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Πηγαίνουμε στο Δημοτικό Σχολείο για να πούμε το «Λάζαρο»

     

 Βάφουμε αβγά για τις αβγοθήκες μας

       

Ετοιμάζουμε τις κάρτες μας για να ευχηθούμε σε όλους    ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Φτιάχνουμε τα καλαθάκια μας

Μαθαίνουμε το «Λάζαρο»

Αφήστε μια απάντηση