“Εικοσιδωδεκάεδρον”

Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» είναι  μια επιλογή από τα ϑέματα που συζητιούνται στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Δείτε παρακάτω τα 5 πρώτα τεύχη του περιοδικού. Μπορείτε να τα κατεβάσετε με αριστερό κλικ πάνω στον τίτλο κάθε τεύχους. Εικοσιδωδεκάεδρον 1ο τεύχος Εικοσιδωδεκάεδρον 2ο τεύχος Εικοσιδωδεκάεδρον 3ο τεύχος Εικοσιδωδεκάεδρον 4ο τεύχος Εικοσιδωδεκάεδρον 5ο τεύχος    

Continue Reading