Απρίλιος 2020

  ΘΕΜΑ:  «Υπηρεσίες εξ αποστάσεως ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το ΚΕΣΥ Κεφαλληνίας» Στο πλαίσιο των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχει το ΚΕΣΥ, σας ενημερώνουμε ότι στην υπηρεσία μας λειτουργεί Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. […]