ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1ος θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα – Ευ ζην

Υποθεματική « Ασφάλεια και πρόληψη»  Τίτλος: «Δε μαλώνω, δε μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω»

Βασικοί στόχοι:

  • καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
  • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας..
  • Ανάπτυξη και καλλιέργεια της Ενσυναίσθησης και ψυχικής ανθεκτικότητας.
  • Να αντιμετωπίζουν και να παράγουν λύσεις αντιμετώπισης περιστατικών βίας.
  •  Διάρκεια: περίπου 7 εβδομάδες (5 έως 7 εργαστήρια των 2 ή 3 ωρών την εβδομάδα). Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος