Αρχεία για 11 Ιανουαρίου 2018

Άντρες και γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πέμπτη, Ιανουάριος 11th, 2018

Women and Men in the EU

Πέμπτη, Ιανουάριος 11th, 2018

Πρώτο στάδιο εξέτασης ΙΙΙ. Τεστ για την ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων Ο στόχος είναι κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να απαντήσει σε δέκα (10) ερωτήσεις σχετικά με τη ηλεκτρονικό δημοσίευμα της Eurostat «Women and Men in the EU», το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα.   Γενικοί κανόνες