Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Γενικοί στόχοι του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

  • Να προκαλέσει στους μαθητές περιέργεια και ενδιαφέρον για τη στατιστική
  • Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής, προωθώντας τη χρήση πραγματικών στατιστικών δεδομένων και έρευνας, για εφαρμογή των στατιστικών γνώσεων που αποκτήθηκαν.
  • Να αναδείξει τον ρόλο της στατιστικής στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, καθιστώντας τη γνωστή ως μία πανεπιστημιακή σπουδή.
  • Να προωθήσει την ομαδική εργασία και συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων.

Στάδια του Διαγωνισμού

Πρώτο στάδιο εξέτασης

Η πρώτη εργασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στο διαδίκτυο και θα αποτελείται από τρία (3) τεστ με κλειστές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία (1) μόνο θα είναι η σωστή επιλογή.

Δεύτερο στάδιο εξέτασης

Η δεύτερη εργασία θα αφορά στη δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF.

 

πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Αφήστε μια απάντηση