Αρχική » Νεοελληνικη Γλώσσα » Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου- Επανάληψη στις ενότητες 2-3

Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου- Επανάληψη στις ενότητες 2-3

  

  1. Να χαρακτηρίσετε τον Θεμιστοκλή με βάση τις πράξεις και τα λόγια του που αναφέρονται στο κείμενο της  3ης ενότητας .
  2. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

τὸν ἱερέα             →           __________________                  τῷ βαφεῖ              →               __________________

(ὦ) γραφεῖς         →           __________________                   ὦ) φύσι               →               __________________

τὰς δύσεις           →           __________________                   (ὦ) ῥήσεις           →               __________________

ταῖς ἀκροπόλεσι →          __________________                   τὴν ὅπλισιν         →               __________________

τῇ φύσει              →           __________________

τὰς τάξεις            →           __________________

ταῖς λύσεσι         →           __________________

τοῖς ἱερεῦσι        →           __________________

  1. Να γραφτούν οι ζητούμενοι τύποι των ουσιαστικών της γ’ κλίσης στον ενικό και πληθυντικό. (οδοντικόληκτα)

 

ζητούμενος τύπος ενικός πληθυντικός
ἀδάμας, γεν. ἀδάμα_____ ἀδαμά_____
λέων, δοτ. λέ_____ λέ_____
ἱμάς αιτ. ἱμά_____ ἱμά_____
γέρων, κλητική γέρ_____ γέρ_____
θεράπων, κλητική θεράπ_____ θεράπ_____
ἐλέφας, δοτική ἐλέφα_____ ἐλέφα_____

 

  1. Άσκηση συμπλήρωσης καταλήξεων στα αφωνόληκτα ουσιαστικά της γ’ κλίσης

 

ὁ κόραξ τοῦ κόρακ_____
ὁ χάλυψ τῷ χάλυβ_____
ἡ μάστιξ τὴν μάστιγ_____
ὁ τάπης ὦ τάπ_____
ἡ πτέρυξ αἱ πτέρυγ_____
ὁ φύλαξ τῶν φυλάκ_____
ὁ πίναξ τοῖς πίνα_____
ὁ Κύκλωψ τοῖς Κύκλω_____
ἡ πατρίς ταῖς πατρί_____
ἡ ταχύτης τὰς ταχύτητ_____
ἡ ποιότης τῶν ποιοτήτ_____

 

5.Άσκηση λεξιλογίου

Να φτιάξετε προτάσεις στα νέα ελληνικά με τις ακόλουθες λέξεις από τον λεξιλογικό πίνακα της 3η ενότητας: « αντιλογία, απόρρητος, λογοπαίγνιο, ετυμολογία, πολύλογος»

Παιδιά,  συμβουλευτείτε τη γραμματική σας και κάντε επανάληψη. Τις ίδιες ασκήσεις θα τις βρείτε στο αντίστοιχο μάθημα σε αρχείο word  στο e class.Από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε και να ανοίξετε το έγγραφο, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε στο μέιλ μου.


Σχολιάστε

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων