Αρχαία ελληνική γλώσσα β ΄ γυμνασίου-επαναληπτικές ασκήσεις

 Επανάληψη στην οριστική και στην υποτακτική μέσης φωνής-Επανάληψη στο απαρέμφατο

1.Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις της οριστικής του ενεστώτα μέσης φωνής

1 ἡμεῖς δὲ ἀγωνιζ_____ μετὰ δέους
2 ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύν_____
3 τὴν παιδείαν ταύτην, ἣν ὑμεῖς αἰσθάν_____ πονηρὰν καὶ ἄδικον
4 ἐκεῖνοι μὲν μετὰ πάντων ἀγωνίζ_____
5 λέγετε ὅτι οὐ πίνομεν ἀλλ’ ἀναπαυ_____ ἤδη
6 τοῦτο δὲ λέγ_____
 1. Σχημάτισε τον παρατατικό μέσης φωνής των ρημάτων
ενεστώτας Παρατατικός

α ΄ενικό πρόσωπο

αόριστος
κωλύομαι ___κωλυόμην β΄ ενικό
ἀμείβομαι ___μειβόμην γ ΄ πληθ.
στρέφομαι ___στρεφόμην α΄  ενικό
ὀνομάζομαι ___νομαζόμην β ΄ πληθ.
ἐλπίζομαι ___λπιζόμην γ ΄ενικό
γράφομαι ___φόμην β΄ ενικό
ῥάπτομαι ___ραπτόμην γ ΄ πληθ.
εὑρίσκομαι ___ρισκόμην α΄ πληθ.
οπλίζομαι ___πλιζόμην β ΄ πληθ.
ἄγομαι ___γόμην α΄ ενικό

 

3.Σχημάτισε τον παρατατικό μέσης φωνής των ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΛΛΟΜΑΙ ____ΒΑΛΛΟΜΗΝ
ΕΙΣΒΑΛΛΟΜΑΙ ____ΒΑΛΛΟΜΗΝ
ΦΥΛΑΤΤΟΜΑΙ ____ΦΥΛΑΤΤΟΜΗΝ
ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΜΑΙ ____ΦΥΛΑΤΤΟΜΗΝ
ΑΓΟΡΕΥΟΜΑΙ ____ΓΟΡΕΥΟΜΗΝ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΟΜΑΙ ____ΓΟΡΕΥΟΜΗΝ
ΑΘΡΟΙΖΟΜΑΙ ____ΘΡΟΙΖΟΜΗΝ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΜΑΙ ____ΘΡΟΙΖΟΜΗΝ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΑΙ ____ΠΛΕΚΟΜΗΝ
ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙ ____ΓΡΑΦΟΜΗΝ

 

 

 1. Να μεταφέρετε τα ρήματα που σας δίνονται στην υποτακτική ενεστώτα και αορίστου  μέσης φωνής χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο και αριθμό.              
Ενεστώτας μέσης φωνής- οριστική Ενεστώτας μέσης φωνής -υποτακτική  Αόριστος μέσης φωνής-υποτακτική
λύεται    
γράφεσθε    
πράττει/πράττη    
κομίζονται    
παιδεύομαι    
κελεύεται    
θύεται    
ὀνομάζονται    

5.Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη από όσες βρίσκονται στην παρένθεση.

 1. Στη διατριβή του _____________το θέμα της γέννησης και της εμφάνισης ζωής πάνω στη γη. ( πραγματοποιώ, αντιπράττω, πραγματεύομαι )
 2. Η_____________ (πειθανάγκη, απείθεια , πειστικότητα) προς τους νόμους είναι αδίκημα και τιμωρείται.
 3. Η_______________ είναι αρετή και όποιος την έχει ασχολείται διαρκώς με ποικίλα πράγματα. ( δυσπραγία, πολυπραγμοσύνη, πραγματεία )
 4. Τον επαινούν όλοι για την ____________, την καλοσύνη του και την αγάπη του προς όλους. ( απραξία, ευπραξία, σύμπραξη )

πάνω στη γη. ( πραγματοποιώ, αντιπράττω, πραγματεύομαι)

 1. Είναι______________(πειστικό, πρακτικό, πειθήνιο) όργανο του φίλου του και δεν έχει ποτέ δική του γνώμη.

 

 

 6.Να εντοπίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων στις παρακάτω προτάσεις και να υποδείξετε πού υπάρχει ταυτοπροσωπία και πού ετεροπροσωπία:

 1. Οὗτοι ἐθέλουσιν ὑπὲρ πατρίδος θνῄσκειν.
 2.  Φοβοῦμαι διελέγχειν σε
 3.  Οἱ Ἀθηναῖοι  ἤθελον τειχίζειν τήν πόλιν.
 4. Οἱ Αἰγινῆται  ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι.
 5. Τόν στρατηγόν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν.
 6. Οἱ νέοι ἐπιθυμοῦσιν τά μεγάλα πράττειν.

 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις στο προοίμιο της Οδύσσειας

Οδύσσεια  Ενότητα 1η, στίχοι 1-24

 1. Αντιστοιχιστείτε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της Β

Στήλη Α                                                                           Στήλη Β

Α.Οδυσσέας                                                     i. προστάτιδα αοιδών

Β.Σύντροφοι Οδυσσέα                                    ii. εκδικητικός

Γ.Ποσειδώνας                                                   iii. ανόητοι

Δ.Μούσα                                                           iv. φιλέταιρος

Ε.Καλυψώ                                                         v. ερωτευμένη νεράιδα

 

 1. Να βρείτε τρεις μεταφορές, δύο αντιθέσεις και τρία τυπικά επίθετα στους στίχους 1-24 της Οδύσσειας.

 

 1. Με ποια επίθετα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Οδυσσέα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ποιητής γι’ αυτόν στο προοίμιο της Οδύσσειας;

 

 1. Από ποιο χρονικό σημείο περιμέναμε να ξεκινά ο ποιητής την διήγηση των περιπετειών του Οδυσσέα και από ποιο τελικά αρχίζει; Πώς ονομάζεται αυτή η τεχνική; Πώς θα καλύψει ο ποιητής το νοηματικό κενό που δημιουργείται στους ακροατές του από την αποσιώπηση των γεγονότων που δεν αναφέρονται;
 2. Γράψτε μια σύντομη περίληψη των στίχων 1-24 της α ραψωδίας της Οδύσσειας.

 

                                                                                                      Καλή επιτυχία!

 

 

Νεοελληνική γλώσσα Α΄ Γυμνασίου -Επαναληπτικές ασκήσεις στην 5η ενότητα

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Α΄ Κείμενο:

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ – ΘΕΑΤΡΟ , ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ Χ»  του συντάκτη  Jim Bo

Πηγή: http://cines8hma.blogspot.com/2011/05/blog-post_01.html

Σε αυτό το άρθρο θα εστιάσω στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε δύο συγγενικές τέχνες. Αναφέρομαι στον κινηματογράφο και το θέατρο που αντλούν τα θέματά τους μέσα από την ίδια τη ζωή και την παρουσιάζουν πάνω σε ένα σανίδι ή σε ένα λευκό πανί. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την σπουδαιότητα και των δύο τεχνών, ακόμα κι αν δεν είναι οπαδός τους.

Οι θεατές θεάτρου και κινηματογράφου έχουν κάτι κοινό, τους αρέσει να παρακολουθούν μια ιστορία που είναι βγαλμένη μέσα από την ζωή, να είναι μάρτυρες μιας δραματουργικής εξέλιξης και να μοιράζονται τις χαρές, τις λύπες και τους προβληματισμούς των ηρώων. Είναι δύσκολο να βρεις κάποιον που να λατρεύει το ένα και παράλληλα να μισεί το άλλο, συνήθως θεατρόφιλοι και Cinephile αναγνωρίζουν και τις δύο αυτές μορφές τέχνης, αλλά  ανήκουν σίγουρα σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα τέχνης.

Πολλές είναι ωστόσο οι διαφορές του κινηματογράφου και του θεάτρου. Ο θεατής του θεάτρου μπορεί να έχει μια άμεση και ζωντανή επικοινωνία με τον καλλιτέχνη, μπορεί να χειροκροτήσει και να ακουστούν οι αντιδράσεις του. Αυτή η ζωντανή επαφή λείπει από τον κινηματογράφο, δεν μπορείς να μεταφέρεις άμεσα στο καλλιτέχνη τα συναισθήματά σου. Το κοινό του κινηματογράφου δεν έχει την αποκλειστικότητα που έχει το κοινό του θεάτρου, γιατί μια προβολή είναι μια κόπια που παρουσιάζει ακριβώς το ίδιο με τις άλλες προβολές, ενώ μια παράσταση γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το κοινό εκείνης της ημέρας. Επίσης μπορεί να διαφέρει μια παράσταση από μια άλλη μέσω αυτοσχεδιασμών του καλλιτέχνη. Το δυνατό χαρτί του κινηματογράφου είναι η παρουσίαση των δρώμενων στον φυσικό τους περιβάλλοντα χώρο. Ενώ στο θέατρο ο χώρος παρουσιάζεται μόνο μέσα από τα σκηνικά. Πολλές φορές τα πλάνα του κινηματογράφου δεν αποτυπώνουν απόλυτο ρεαλισμό με σκοπό να αποδώσουν αυτή την κάπως «ψεύτικη», παραμυθένια εικόνα. Επίσης στο σινεμά μέσω των οπτικών εφέ μπορούν να αποδοθούν με φυσικότητα και φανταστικά γεγονότα, όπως προϊστορικά τέρατα, εξωγήινοι κ.α. Επιπρόσθετα ο κινηματογράφος τον χρόνο δεν τον φοβάται, ούτε φοβάται να πέσουν οι τίτλοι τέλους, διατηρείται αναλλοίωτος. Ένα φιλμ μπορεί να προβληθεί ξανά και ξανά μέσα στο πέρασμα του χρόνου και την ίδια ταινία που παρακολούθησε κάποτε ο παππούς, μπορεί να την δει και το εγγόνι του. Το θέατρο όμως όταν πέσει η αυλαία τελειώνει, η παράσταση που μόλις έγινε δεν θα ξανά γίνει ποτέ ακριβώς όπως έγινε. Άρα ο χρόνος μπορεί να σβήσει το πρωτότυπο μιας παράστασης αλλά ποτέ το πρωτότυπο μιας ταινίας.

Δεν μπορώ μέσα από την σύγκριση να πω πως κάποια τέχνη είναι ανώτερη της άλλης, αλλά επειδή μου αρέσει να παραδέχομαι πάντα το πρωτότυπο και τους πρωτεργάτες, θα αναγνωρίσω πως το θέατρο προϋπήρξε κατά πολύ του κινηματογράφου (από την αρχαιότητα). Επομένως το σινεμά είχε ένα πολύ καλό δάσκαλο, το θέατρο. Mαθητής χωρίς δάσκαλο δεν έχει προοπτική. Ο κινηματογράφος ίσως προέκυψε ως μια τεχνολογική εξέλιξη του θεάτρου. Άρα ο κινηματογράφος οφείλει πολλά στο θέατρο.. .ίσως και τα πάντα!!!

Πηγή: http://cines8hma.blogspot.com/2011/05/blog-post_01.html

Β ΄ Ερωτήσεις

 1. Ποιες ομοιότητες έχει ο κινηματογράφος και το θέατρο ; Ποιο είναι το κοινό στοιχείο που ενώνει τους θεατές και των δύο σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συγγραφέας του κειμένου;
 2. Να αναφέρετε τρεις διαφορές του κινηματογράφου και του θεάτρου οι οποίες αναφέρονται στο κείμενο.
 3. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στις δύο τελευταίες παραγράφους του κειμένου.
 4. « θα εστιάσω, λείπει, παρουσιάζεται, παρακολούθησε» : Να βρείτε τη φωνή, τον χρόνο και τη συζυγία των παραπάνω ρημάτων.
 5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
 6. Να βρείτε στο κείμενο τέσσερις σύνθετες και τέσσερις παράγωγες λέξεις.
 7. Να γράψετε μια παράγραφο (εκατό περίπου λέξεων) η οποία θα ξεκινά με την θεματική πρόταση:

                 Προτιμώ να παρακολουθώ παραστάσεις στο θέατρο και όχι στον κινηματογράφο ……           ή

                  Προτιμώ να παρακολουθώ παραστάσεις στον κινηματογράφο και όχι στο  θέατρο….

                                                                                                               Καλή επιτυχία!

Στείλτε μου τις απαντήσεις σας στο μέιλ μου nikoliapan@gmail.com

ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ «ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ»

 

 

       ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ  :  ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

Ακολουθήστε τις παρακάτω υπερσυνδέσεις και δείτε τα βίντεο που αφορούν στο κείμενο που εξετάζουμε:

https://youtu.be/lgOSnedhJxs   (σύντομη δραματοποίηση του τραγουδιού)

https://youtu.be/BEolQll13oQ

(το ιστορικό γεφύρι, τα χαρακτηριστικά του)

https://youtu.be/VXND9FWzFag

(ηπειρώτικο τραγούδι)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Να καταγράψετε τις φράσεις που δείχνουν τα συναισθήματα του πρωτομάστορα και της λυγερής καθώς η εξέλιξη της πλοκής κλιμακώνεται.
 2. Βρείτε στο ποίημα τα σημεία όπου υιοθετείται η χρήση του δραματικού ενεστώτα και εξηγήστε τι επιδιώκει να πετύχει ο ποιητής με τη συγκεκριμένη επιλογή.
 3. Εντοπίστε στο κείμενο μια προσωποποίηση, μια αντίθεση και δυο μεταφορές και εξηγήστε τον λειτουργικό τους ρόλο.
 4. Με αφορμή την κατάρα της λυγερής και αφού αναζητήσετε πληροφορίες στο διαδίκτυο γράψτε ένα μικρό κείμενο το οποίο να αναφέρεται στη δύναμη της κατάρας σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη.
 5. Σε ποια συμπεράσματα μπορούμε τα καταλήξουμε σχετικά με τις κοινωνικές δομές και τον ρόλο της γυναίκας στην εποχή κατά την οποία φτιάχτηκε το τραγούδι;
 6. Να συντάξετε ένα άρθρο 100-150 λέξεων (υιοθετώντας το κατάλληλο ύφος) το οποίο θα δημοσιευόταν σε εφημερίδα της εποχής με θέμα το στοίχειωμα της λυγερής.

 

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου-Επανάληψη στο κείμενο : «Το πιο γλυκό ψωμί»

ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ-   ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ  ΠΑΡΑΜΥΘΙ  :  ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ  ΨΩΜΙ

 

Ακολουθήστε τις παρακάτω υπερσυνδέσεις και δείτε τα βίντεο που αφορούν στο κείμενο που εξετάζουμε:

https://www.youtube.com/watch?v=25hhmgKfY00

(αφήγηση του παραμυθιού από επαγγελματίες ηθοποιούς)

https://youtu.be/B-m7eEXLTkY (το παραμύθι που εξετάζουμε σε animation)  

1.Αφού  διαβάσετε  το  λαϊκό  παραμύθι «Το πιο γλυκό ψωμί» να  εντοπίσετε να καταγράψετε  στον παρακάτω  πίνακα τα βασικά στοιχεία που ζητούνται.

Χώρος   Χρόνος  Πρόσωπα Αρχική  φράση  Παραμυθιού  Φράση  τέλους  Δίδαγμα 
 

 

 1. Το κείμενο που εξετάζουμε ανήκει στο είδος των παραμυθιών. Ποια στοιχεία του μας επιτρέπουν να το εντάξουμε στην κατηγορία αυτή;
 2. Στο κείμενο υπάρχει αφήγηση και διάλογος. Εντόπισε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση και γιατί;

     4.Να βρείτε τρία σχήματα λόγου και να σχολιάσετε τον λειτουργικό τους ρόλο μέσα στο κείμενο (γιατί τα χρησιμοποιεί ο 

        συγγραφέας;).

 

 1.   Πώς θα χαρακτηρίζατε την γλώσσα του κειμένου; Να εντοπίσετε πέντε λαϊκές λέξεις και φράσεις.

      6.α. Δώστε ένα άλλο τίτλο στο κείμενο.

      6.β. Γράψτε μια παράγραφο 80 λέξεων για να μιλήσετε για την αξία της εργασίας και την προσφορά της στον άνθρωπο.

      7.Χαρακτηρίστε σύντομα τον γέροντα και τον βασιλιά χρησιμοποιώντας όσα περισσότερα επίθετα μπορείτε.

                                                                                          Καλή Επιτυχία!

Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες σας χαιρετώ! Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και χαρά!

     

Επανάληψη  στο προοίμιο της Οδύσσειας-Α΄ Γυμνασίου

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους και δείτε τα βίντεο που αφορούν στο προοίμιο της Οδύσσειας:

https://www.youtube.com/watch?v=tpGDKOGEZwY

https://www.slideshare.net/katerina60/ss-25134674?ref=https://aggpet.weebly.com/odelta973sigmasigmaepsiloniotaalpha.html

Εργασίες

 1. Αντιστοιχιστείτε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της Β

Στήλη Α                                                                           Στήλη Β

Α.Οδυσσέας                                                       i. προστάτιδα των αοιδών

Β.Σύντροφοι Οδυσσέα                                      ii. εκδικητικός

Γ.Ποσειδώνας                                                    iii. ανόητοι

Δ.Μούσα                                                            iv. φιλέταιρος

Ε.Καλυψώ                                                          v. ερωτευμένη νεράιδα

 

 1. Να βρείτε τρεις μεταφορές, δύο αντιθέσεις και τρία τυπικά επίθετα στους στίχους 1-24 της Οδύσσειας.

 

 1. Με ποια επίθετα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Οδυσσέα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ποιητής γι’ αυτόν στο προοίμιο της Οδύσσειας;

 

 1. Από ποιο χρονικό σημείο περιμέναμε να ξεκινά ο ποιητής την διήγηση των περιπετειών του Οδυσσέα και από ποιο τελικά αρχίζει; Πώς ονομάζεται αυτή η τεχνική; Πώς θα καλύψει ο ποιητής το νοηματικό κενό που δημιουργείται στους ακροατές του από την αποσιώπηση των γεγονότων που δεν αναφέρονται;

 

 

                                                                                                      Καλή επιτυχία!

 

 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου Επανάληψη στο Κείμενο της Ζωρζ Σαρή : «Νινέτ»

Επανάληψη στο Κείμενο της  Ζωρζ Σαρή : «Νινέτ»

Ονοματεπώνυμο:

Ερωτήσεις-εργασίες

 1. Ακολουθήστε τους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε τα βίντεο που σχετίζονται με το κείμενο «Νινέτ» και τη συγγραφέα του Ζωρζ Σαρή :

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMk33cNo82g

 

https://www.vialogues.com/vialogues/play/51340

 

 

 1. Βρείτε τρία διαφορετικά σχήματα λόγου στο κείμενο και δώστε ένα παράδειγμα για το καθένα.
 2. Βρείτε δύο  αποσπάσματα του κειμένου στα οποία υιοθετείται η περιγραφή και δύο χωρία όπου υιοθετείται η τεχνική της αφήγησης .Εξηγήστε τι υπηρετεί η χρήση των δύο αυτών διαφορετικών τεχνικών .
 3. Στο κείμενο παρουσιάζονται θετικά και αρνητικά συναισθήματα της Νινέτ. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τις φράσεις του κειμένου που τα φανερώνουν:

 

Θετικά συναισθήματα Αρνητικά συναισθήματα
 

 

 

 

 

 

 

 1. Διαβάστε ξανά το κείμενο και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

 

Τόπος Διεξαγωγής των γεγονότων
Πρωταγωνίστρια

(όνομα και χαρακτηρισμός της με λίγα επίθετα)

Προβλήματα που αντιμετώπιζε η ηρωίδα ως τη στιγμή διεξαγωγής των γεγονότων

 

Συναισθήματα της μητέρας (Έμμας)
Συναισθήματα της Νινέτ μετά την αποκάλυψη της αλήθειας
Συναισθήματα της ηρωίδας για τη μητέρα της
Χαρακτήρας Προσπέρ

(σύντομα, με λιγοστά επίθετα)

 

 1. Δώσε ένα άλλο τίτλο στο κείμενο.
 2. Συνεχίστε το κείμενο και γράψτε ένα πιθανό διάλογο ανάμεσα στη Νινέτ και στη μητέρα της μετά την αποκάλυψη της αλήθειας ( έως 200 λέξεις)

 

                                            Καλή επιτυχία!

 

Παρακαλώ κατεβάστε το αρχείο από το  eclass στον υπολογιστή σας, συμπληρώστε το στον κειμενογράφο και στείλτε το στο μέιλ μου  nikoliapan@gmail.com

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Διαβάστε ξανά τις σημειώσεις που σας έχουν δοθεί για την εισαγωγή της Οδύσσειας ή τις αντίστοιχες σελίδες του σχολικού βιβλίου και προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                       ΤΜΗΜΑ:

1.Ακολουθήστε τους συνδέσμους που ακολουθούν και δείτε το εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή της Οδύσσειας :

 1. https://www.slideshare.net/katerina60/ss-9315824?ref=https://aggpet.weebly.com/odelta973sigmasigmaepsiloniotaalpha.html

  https://www.slideshare.net/katerina60/ss-25134674?ref=https://aggpet.weebly.com/odelta973sigmasigmaepsiloniotaalpha.html

   

 2. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης  Α  με τους όρους της στήλης Β.Α ΣΤΗΛΗ                                                                    Β ΣΤΗΛΗ

1. έπος α η μεταφορά πολιτισμικών στοιχείων μιας εποχής σε άλλη
2. ηρωικό έπος β.φόρμιγγα
3. αοιδός γ. αφηγείται κατορθώματα ηρώων αλλά και θεών (κλέα).
4. αναχρονισμός δ. αφηγηματικό ποίημα με περιεχόμενο μυθολογικό, διδακτικό, ηρωικό.
5. νόστος ε. ταξίδι επιστροφής

 

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες φράσεις:
 • α) Τα βασικά γνωρίσματα του ηρωικού έπους είναι τα εξής:

– ……………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………..

 • β) Κεντρικό θέμα της Οδύσσειας είναι …………………………………………………….
 • γ) Κεντρικό θέμα της Ιλιάδας είναι ο ………………………του …………………………
 • δ) Τα ομηρικά έπη αναφέρονται στην …………………………… εποχή όμως δημιουργήθηκαν κατά τη …………………………… εποχή.
 • ε) Τα γεγονότα της Οδύσσειας διαρκούν  δέκα χρόνια, ο ποιητής της όμως τα εντάσσει σε …………… μέρες.
 • στ) Η αξία των ομηρικών επών φαίνεται:

– ……………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………..

 

3. Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις και διορθώστε τις λανθασμένες:

 • Τα ομηρικά έπη δημιουργήθηκαν κατά τη γεωμετρική εποχή.
 • Η Οδύσσεια είναι χωρισμένη σε 24 ραψωδίες με βάση τα μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (α-ω)
 • Η επίσημη καταγραφή των ομηρικών επών έγινε στην Αθήνα τον 8ο αι. π.Χ..
 • Στην Οδύσσεια προβάλλεται ο ηρωισμός του πολέμου.

4.Να αναφέρετε τρεις διαφορές μεταξύ αοιδών και ραψωδών.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ_Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο ______________________________

 1. Να βρείτε τη διάθεση, τη φωνή και τη συζυγία των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις.

– Ο  Πέτρος ξεκουράζεται.

-Σήμερα έπλυνα το αυτοκίνητο.

– Η Μαρία χτενίζεται κάθε πρωί.

– Το δέντρο ξεριζώθηκε από τον αέρα.

-Οι αθλητές προπονούνται κάθε μέρα.

– Ο ποδοσφαιριστής Κατωπόδης τραυματίστηκε στον χθεσινό αγώνα.

– Το δάσος κάηκε από την καταστροφική πυρκαγιά.

– Η γιαγιά κάθεται πολλές ώρες δίπλα στο τζάκι.

– Πλένω τα δόντια μου κάθε πρωί.

-Ο Κώστας ξυρίζεται κάθε μέρα.

 

 1. Να βρείτε τα υποκείμενα και τα αντικείμενα των ρημάτων :

Η μαθηματικός έδωσε του Γρηγόρη ένα βοηθητικό βιβλίο.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

–  Ο Πέτρος αγαπά τους γονείς του.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

-Εσύ δώσε μου το κινητό γρήγορα.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

-Οι Έλληνες τιμούν τους ήρωες της πατρίδας.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

– Έλα να με συναντήσεις μετά τη δουλειά.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

Τρέξε να προλάβεις.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

-Οι ασθενείς χρειάζονται φάρμακα.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

Απαγορεύεται να καπνίζετε.

Υποκείμενο :

Αντικείμενο :

 1. Να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε το κατηγορούμενο του υποκειμένου και του αντικειμένου :

-Ο Πέτρος έμεινε άφωνος.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

-Οι έφηβοι χαρακτηρίζονται άμυαλοι.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

-Ο Κώστας διορίστηκε γενικός γραμματέας στο υπουργείο ναυτιλίας.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

– Οι πολίτες εξέλεξαν τον κύριο Ιωάννου βουλευτή.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

– Το δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν αρκετά μικρό.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

– Θα γίνεις λαμπρός επιστήμονας.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

– Άφησα την εργασία μου μισοτελειωμένη, γιατί ο καιρός ήταν άσχημος.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

– Θεωρώ τις απόψεις σου πολύ οπισθοδρομικές.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

Ο αδελφός μου διορίστηκε καθηγητής στο σχολείο μας.

Κατηγορούμενο υποκειμένου ή αντικειμένου :

Αφού αντιγράψετε τις ασκήσεις σε ένα αρχείο, απαντήστε σε αυτές και στείλτε το αρχείο σας στο μέιλ  μου nikoliapan@gmail.com  και περιμένετε… ανατροφοδότηση.

 

 

Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου- Επανάληψη στις ενότητες 2-3

  

 1. Να χαρακτηρίσετε τον Θεμιστοκλή με βάση τις πράξεις και τα λόγια του που αναφέρονται στο κείμενο της  3ης ενότητας .
 2. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

τὸν ἱερέα             →           __________________                  τῷ βαφεῖ              →               __________________

(ὦ) γραφεῖς         →           __________________                   ὦ) φύσι               →               __________________

τὰς δύσεις           →           __________________                   (ὦ) ῥήσεις           →               __________________

ταῖς ἀκροπόλεσι →          __________________                   τὴν ὅπλισιν         →               __________________

τῇ φύσει              →           __________________

τὰς τάξεις            →           __________________

ταῖς λύσεσι         →           __________________

τοῖς ἱερεῦσι        →           __________________

 1. Να γραφτούν οι ζητούμενοι τύποι των ουσιαστικών της γ’ κλίσης στον ενικό και πληθυντικό. (οδοντικόληκτα)

 

ζητούμενος τύπος ενικός πληθυντικός
ἀδάμας, γεν. ἀδάμα_____ ἀδαμά_____
λέων, δοτ. λέ_____ λέ_____
ἱμάς αιτ. ἱμά_____ ἱμά_____
γέρων, κλητική γέρ_____ γέρ_____
θεράπων, κλητική θεράπ_____ θεράπ_____
ἐλέφας, δοτική ἐλέφα_____ ἐλέφα_____

 

 1. Άσκηση συμπλήρωσης καταλήξεων στα αφωνόληκτα ουσιαστικά της γ’ κλίσης

 

ὁ κόραξ τοῦ κόρακ_____
ὁ χάλυψ τῷ χάλυβ_____
ἡ μάστιξ τὴν μάστιγ_____
ὁ τάπης ὦ τάπ_____
ἡ πτέρυξ αἱ πτέρυγ_____
ὁ φύλαξ τῶν φυλάκ_____
ὁ πίναξ τοῖς πίνα_____
ὁ Κύκλωψ τοῖς Κύκλω_____
ἡ πατρίς ταῖς πατρί_____
ἡ ταχύτης τὰς ταχύτητ_____
ἡ ποιότης τῶν ποιοτήτ_____

 

5.Άσκηση λεξιλογίου

Να φτιάξετε προτάσεις στα νέα ελληνικά με τις ακόλουθες λέξεις από τον λεξιλογικό πίνακα της 3η ενότητας: « αντιλογία, απόρρητος, λογοπαίγνιο, ετυμολογία, πολύλογος»

Παιδιά,  συμβουλευτείτε τη γραμματική σας και κάντε επανάληψη. Τις ίδιες ασκήσεις θα τις βρείτε στο αντίστοιχο μάθημα σε αρχείο word  στο e class.Από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε και να ανοίξετε το έγγραφο, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε στο μέιλ μου.

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων