Άρθρα με καρτέλα "Ψηφιακό Σχολείο"

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ: Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο [Ιστοσελίδα]

Με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συντονιστή – Πρεσβευτή της Δράσης 7 για το έργο του Ψηφιακού Σχολείου , είχα κοινοποιήσει σε προηγούμενο μου άρθρο τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιώ στο πλαίσιο των Ημερίδων που πραγματοποιούνται για την προβολή και ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Οι Πρεσβευτές  σε συνεργασία με τον κεντρικό συντονιστή της Δράσης, συντονίζουν το Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσα από τις κοινότητες πρακτικής του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω».

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση του κόμβου «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» (http://i-participate.gr), ο οποίος αποτελεί το βασικό σημείο υποστήριξης του Δίκτυο Καινοτόμων Εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο.

i-participate

 

Στόχος της Δράσης

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και η αξιοποίηση του δικτύου για την ανάδειξη και προβολή του Εκπαιδευτικού Υλικού των Χρηστών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου του έργου.

Ο δικτυακός κόμβος «Συμμετέχω»

Αποτελεί χώρο ανταλλαγής εμπειριών, επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Δίκτυο Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί μέσω του δικτυακού κόμβου «Συμμετέχω» συμμετέχουν και ενημερώνονται μέσα σε ομάδες, δημιουργώντας «κοινότητες πρακτικής». Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το δικό τους Εκπαιδευτικό Υλικό, καθώς και τις δικές τους Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, καθώς και να αναζητούν και να αξιοποιούν Εκπαιδευτικό Υλικό και Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές συναδέλφων τους. Οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Όλο το Εκπαιδευτικό Υλικό Χρηστών και οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια CreativeCommons CCBY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.

Κίνητρα Υποβολής Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Τα κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Δίκτυο και την υποβολή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι:
 • Παροχή ετικέτας ποιότητας στις επιλεγμένες καλές πρακτικές.
 • Συγκεντρωτική παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών σε Πανελλήνια Συνέδρια με διοργάνωση αντίστοιχων θεματικών sessions.
 • Κάλυψη κόστους συμμετοχής παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών σε επιστημονικά Συνέδρια.
 • Βράβευση εκπαιδευτικών και παρουσίαση του έργου τους σε κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://i-participate.gr/

Ετικέτες: , ,

Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και η αξιοποίησή του στο πλαίσιο καλών πρακτικών»

Την  Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, το τμήμα Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Συντονιστές του ΙΤΥΕ, κ.κ.  Άννα Μονέφτση και Νίκο Μιχαηλίδη, διοργάνωσε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και η αξιοποίησή του στο πλαίσιο καλών πρακτικών».

Η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ03, ΠΕ04 & ΠΕ19/20 που διδάσκουν σε Γυμνάσια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Δράσης ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και παραδειγμάτων καλών πρακτικών για τα διδακτικά αντικείμενα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, της Γεωγραφίας και της Πληροφορικής.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της Ημερίδας

Δείτε εδώ όλες τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα

Συνολικά τα αποτελέσματα της ημερίδας κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το διαθέσιμο Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τους τρόπους αξιοποίησης του στο πλαίσιο καλών πρακτικών, κρίνεται όμως αναγκαία η υλοποίηση στη συνέχεια βιωματικών εργαστηρίων που να εστιάζουν στο σχεδιασμό και στην υποβολή καλών πρακτικών με την προϋπόθεση ότι ο κόμβος «Συμμετέχω» θα είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι θα είναι δυνατή η υποβολή και αναζήτηση καλών πρακτικών.

Περισσότερα για την Ημερίδα μπορείτε να δείτε εδώ: http://i-participate.gr/events/669

Τέλος, δείτε και ορισμένες φωτογραφίες από την Ημερίδα:

 

Ετικέτες: ,

Συνάντηση ομάδας περιφερειακών συνεργατών για την υποστήριξη των εθελοντών εκπαιδευτικών και την ανάδειξη των καλών πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου [Ψηφιακό Σχολείο]

Τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, ΙΤΥΕ – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», η πρώτη συνάντηση της ομάδας περιφερειακών Πρεσβευτών της πιλοτικής δράσης δημιουργίας ανθρώπινου δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών, ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων».

Βασικός σκοπός της συνάντησης των Πρεσβευτών ήταν η οργάνωση και ο συντονισμός για την υποστήριξη δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών και ανάδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου καθώς και η προβολή και διάχυση αυτών των καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.

Έχω την τιμή και την χαρά να είμαι μέλος της ομάδας των περιφερειακών Πρεσβευτών της Δράσης με περιοχή ευθύνης την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στη συνάντηση συμμετείχε η ομάδα των 9 περιφερειακών Πρεσβευτών καθώς και η κ. Παπαδημητρίου Σοφία (Συντονίστρια ομάδας) και οι συνεργάτες του ΙΤΥΕ, κυρία Ελίνα Μεγάλου (Αν. Υπεύθυνη του έργου) και Γκάμας Βασίλης. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ονόματα όλων των 9 Πρεσβευτών καθώς  και την περιοχή ευθύνης τους.

 • Δραγογιάννης Κωνσταντίνος (Στερεά Ελλάδα)
 • Καπανιάρης Αλέξανδρος (Θεσσαλία)
 • Κατεχάκη Ελευθερία (Πελοπόννησος)
 • Μονέφτση Άννα (Κεντρική/Δυτική Μακεδονία)
 • Ντούλια Αθηνά (Κρήτη/Δωδεκάνησα (Ρόδος)
 • Μιχαηλίδης Νικόλαος (Ανατολική Μακεδονία/Θράκη)
 • Παναγιώταρου Αλίκη (Δυτική Ελλάδα/Νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος)
 • Τζοβλά Ειρήνη (Αττική/Κυκλάδες (Σύρος)
 • Χαλκή Παναγιώτα (Ήπειρος/Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Λευκάδα)

… και μια φωτογραφία από τη συνάντηση…

Συνάντηση ομάδας περιφερειακών συνεργατών για την υποστήριξη των εθελοντών εκπαιδευτικών και την ανάδειξη των καλών πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου [Ψηφιακό Σχολείο]

Συνάντηση ομάδας περιφερειακών συνεργατών για την υποστήριξη των εθελοντών εκπαιδευτικών και την ανάδειξη των καλών πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου [Ψηφιακό Σχολείο]


Σύντομα, θα έχουμε περισσότερα νέα για τις ενέργειες και τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.

Ετικέτες: ,

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων