Άρθρα με καρτέλα "Φύλλα εργασίας"

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου: Εργασία 8ου Κεφαλαίου (Ελεύθερο Λογισμικό)

Να τονιστεί ότι η εργασία αυτή αποτελεί μια παραλλαγή της εργασίας που δημιούργησε ο φίλος και συνάδερφος Πληροφορικής Γιάννης Σαρημπαλίδης τον οποίο και ευχαριστώ.

Το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου Πληροφορικής Α΄ Γυμνασίου ασχολείται με θέματα που αφορούν την πειρατεία λογισμικού και το δωρεάν λογισμικό.

Ωστόσο ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης θέμα είναι αυτό που σχετίζεται με το ελεύθερο λογισμικό. Στην άσκηση λοιπόν αυτή καλείσαι να δημιουργήσεις μια παρουσίαση για το ελεύθερο λογισμικό.

Πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργία της παρουσίασης σου θα πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
 1. Να διαβάσεις ένα κείμενο για το ελεύθερο λογισμικό στην ιστοσελίδα http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.el.html.
 2. Να διαβάσεις ένα κείμενο για το ελεύθερο λογισμικό στην wikipedia.
 3. Να αναζητήσεις και να βρεις μία ακόμα πηγή στο Διαδίκτυο για το ελεύθερο λογισμικό.
 4. Να δημιουργήσεις μια παρουσίαση για το ελεύθερο λογισμικό που να περιέχει τις δική σου άποψη για το ελεύθερο λογισμικό στηριζόμενος στις παραπάνω τρεις πηγές.

Επιπλέον οδηγίες – κριτήρια αξιολόγησης

 1. Η συνολική διάρκεια της παρουσίασης να μην ξεπερνάει τα 12-15 λεπτά σε χρόνο (δηλαδή περίπου 15 διαφάνειες)
 2. Σε κάθε διαφάνεια, μπορούν να μπουν το πολύ 7 – 10 λέξεις.
 3. Χρησιμοποιήστε πολλές εικόνες και όπου είναι δυνατό και σχετικό βίντεο.
 4. Οι παρουσιάσεις των ομάδων θα παρουσιαστούν στην τάξη και οι υπόλοιποι συμμαθητές θα τις σχολιάσουν εποικοδομητικά.
 5. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή έτοιμου κειμένου από το διαδίκτυο. Μία τέτοια εργασία θα μηδενιστεί.
 6. Στο τέλος της παρουσίασης θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των πληροφοριών.

Ετικέτες: ,

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου: Εργασία 8ου Κεφαλαίου (Πνευματική Ιδιοκτησία και Creative Commons)

Το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου ασχολείται με θέματα που αφορούν την πειρατεία λογισμικού και το δωρεάν λογισμικό.

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες και να κατανοήσουνε την έννοια της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και πώς αυτή διασφαλίζεται μέσα από την Creative Commons.

Η εργασία αυτή αποτελεί μια παραλλαγή της εργασίας που δημιούργησε η φίλη και συνάδερφος Πληροφορικής Λία Τερζίδου, την οποία και ευχαριστώ.

Οδηγίες – Εκφώνηση

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα, που υπάρχουν στο οδηγό εργασίας:

Δείτε το στο slideshare.net

Επιπλέον οδηγίες – κριτήρια αξιολόγησης

 1. Η συνολική διάρκεια της παρουσίασης να μην ξεπερνάει τα 12-15 λεπτά σε χρόνο (δηλαδή περίπου 15 διαφάνειες)
 2. Σε κάθε διαφάνεια, μπορούν να μπουν το πολύ 7 – 10 λέξεις.
 3. Χρησιμοποιήστε πολλές εικόνες και όπου είναι δυνατό και σχετικό βίντεο.
 4. Οι παρουσιάσεις των ομάδων θα παρουσιαστούν στην τάξη και οι υπόλοιποι συμμαθητές θα τις σχολιάσουν εποικοδομητικά.
 5. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή έτοιμου κειμένου από το διαδίκτυο. Μία τέτοια εργασία θα μηδενιστεί.
 6. Στο τέλος της παρουσίασης θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των πληροφοριών.

Ετικέτες: , ,

ΤΠΕ στο Δημοτικό: Πλοήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό και στο Υπερκείμενο [Ιστοεξερεύνηση]

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και εξοικείωσης των μαθητών με τον Παγκόσμιο Ιστό και το Υπερκείμενο ειδικότερα, υλοποιήθηκε η ιστοεξερεύνηση με τίτλο: Πλοήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό και στο Υπερκείμενο.

Σύνδεσμος ιστοεξερεύνησης: http://zunal.com/webquest.php?w=11970

Η ιστοεξερεύνηση είναι δημιουργία του καθηγητή Πληροφορικής Αριστείδη Αράπογλου και απευθύνεται (κυρίως) σε μαθητές Γυμνασίου, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία και εμβάθυνση του αντικειμένου του Παγκόσμιου Ιστού και για το μάθημα των ΤΠΕ στο Δημοτικό.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και ακολούθησαν τις οδηγίες που αναφέρονται στο κομμάτι της Διαδικασίας της ιστοεξερεύνησης, με απώτερο σκοπό τη συμπλήρωση των 2 φύλλων εργασίας.

Στο τέλος, κάθε μαθητής ατομικά θα συμπληρώσει και το ατομικό φύλλο αυτοαξιολόγησης που παρέχεται, δίνοντας έτσι μια ένδειξη για το βαθμό κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου και των εννοιών που περιγράφηκαν.

Ετικέτες: ,

ΤΠΕ στο Δημοτικό: Η εργασία στο Windows Movie Maker για το σχολικό έτος 2011 – 2012 (Μέρος Β΄)

Όπως έχω αναφερθεί σε παλαιότερο μου άρθρο, αυτή την περίοδο, οι μαθητές των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου, διδάσκονται τα βασικά στοιχεία δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο, κάνοντας χρήση του εργαλείου Windows Movie Maker.

Οι μαθητές και μαθήτριες ολοκλήρωσαν με επιτυχία την δραστηριότητα εκμάθησης (tutorial) του προγράμματος και για τις επόμενες 4 διδακτικές ώρες θα δουλέψουν (σε ομάδες) για τη δημιουργία των δικών τους βίντεο από εικόνες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, τα οποία τα κατηγοριοποίησα σε 3 βασικές ενότητες.

 1. Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα που κινείται. Για παράδειγμα, παρουσιάστε την εξέλιξη ενός ιστορικού γεγονότος, με φωτογραφίες και μουσική από εκείνη την περίοδο. Επενδύστε με την κατάλληλη μουσική.
 2. Κάντε την ταινία σας να πάρει μορφή (morphing). Για παράδειγμα, παρουσιάστε τα στάδια ανάπτυξης στη ζωή ενός εντόμου ή ζώου (π.χ. πεταλούδας). Επενδύστε με την κατάλληλη μουσική.
 3. Οπτικοποιήστε μια ζωντανή συζήτηση. Για παράδειγμα αποτυπώστε σε βίντεο ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του με τη βοήθεια φωτογραφιών και μουσικής.

Ολόκληρη την εκφώνηση της εργασίας μπορείτε να δείτε στη συνέχεια.

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες: ,

Τεχνολογία Επικοινωνιών: Η τελική εργασία για το σχολικό έτος 2010-2011

Σήμερα ολοκληρώσαμε αισίως και το Κεφ. 18 του σχολικού βιβλίου στο μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών, που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε και η διδακτέα ύλη.

Για τις επόμενες 3 διδακτικές ώρες (μαζί με τον απαραίτητο ενδιάμεσο χρόνο δουλειάς από το σπίτι τους) οι μαθητές θα ασχοληθούν με την υλοποίηση των τελικών εργασιών στο μάθημα. Οι εργασίες είναι ομαδικές και αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος, στα οποία οι μαθητές πρέπει να βρουν πληροφορίες, να απαντήσουν σε ερωτήματα και να δημιουργήσουν συνεργατικά ένα Wiki κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Wikispaces (http://www.wikispaces.com/).

Η εργασία αυτή είναι μία καινοτόμος δραστηριότητα γιατί θα υλοποιηθεί ομαδικά με χρήση ενός προηγμένου Web 2.0 συνεργατικού εργαλείου Διαδικτύου, όπως είναι το Wiki.

Οι μαθητές προτού ξεκινήσουν την υλοποίηση της δραστηριότητας, αφιέρωσαν χρόνο για να διαβάσουν προσεκτικά προηγούμενο μου άρθρο που βρίσκεται αναρτημένο στο προσωπικό μου blog και αποτελεί μια πολύ καλή εισαγωγή στα Wikis.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Wikispaces μπορείτε να διαβάσετε επίσης στην παρακάτω δημοσίευση από το προσωπικό μου blog.

Στους μαθητές δόθηκαν 4 θέματα από τα οποία κάθε ομάδα πρέπει να διαλέξει ένα. Τα θέμα που δόθηκαν είναι τα εξής:

 1. Παλιές και νέες μορφές διάθεσης και διακίνησης μουσικής
 2. Ραδιόφωνο και podcasting
 3. Παράνομη διακίνηση οπτικοακουστικού υλικού και λογισμικού
 4. Επιπτώσεις στην υγεία από την χρήση κινητών τηλεφώνων

Να σημειωθεί ότι τα θέματα των τελικών εργασιών αποτελούν μια τροποποίηση των εργασιών της συναδέρφου της Μ. Σκιαδέλλη, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Δείτε παρακάτω το Φύλλο Εργασίας που δόθηκε στους μαθητές.

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες: ,

Ένα Φύλλο Εργασίας για τα RSS και τον Google Reader

Σε προηγούμενη μου ανάρτηση (μπορείτε να την δείτε εδώ), παρουσίασα αναλυτικά την Web 2.0 υπηρεσία των RSS καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συλλέγουμε ροές RSS με τη βοήθεια του Google Reader.

Δείτε παρακάτω ένα Φύλλο Εργασίας που πρόκειται να χρησιμοποιήσω στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου για την γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών μου με την τεχνολογία των RSS.

Η ιδέα για τη δημιουργία του Φύλλου Εργασίας προέρχεται από ένα επιμορφωτικό σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει στο ΙΝ.ΕΠ.

(χρησιμοποιήστε Google Chrome ή Mozilla Firefox αν έχετε πρόβλημα προβολής του παρακάτω εγγράφου)

Ετικέτες: , ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση