Άρθρα με καρτέλα "Τεστ"

ΑΕΠΠ: 3ο Επαναληπτικό Τεστ (Διαγώνισμα Α΄Τετραμήνου)

Δείτε παρακάτω το 3ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε σήμερα στους μαθητές μου, το οποίο καλύπτει την ύλη της Δομής Επιλογής (ενότητες 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 και 8.1) και ταυτόχρονα αποτελεί και το Διαγώνισμα για το Α΄ Τετράμηνο.

Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 7 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 84%, με μέγιστο βαθμό το 98% και ελάχιστο το 59%.

Ετικέτες:

Τεχνολογία Επικοινωνιών: 2ο Επαναληπτικό Τεστ (ηλεκτρονική εξέταση)

Χωρίς (σημαντικά) τεχνικά προβλήματα ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η ηλεκτρονική εξέταση για το 2ο Επαναληπτικό Τεστ στο πλαίσιο του 2ου κεφαλαίου του μαθήματος Τεχνολογία Επικοινωνιών.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση, η ηλεκτρονική εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Πύλης Ηλεκτρονικής Μάθησης που υποστηρίζει τη δημιουργία κουίζ (με πολλά και διαφορετικά είδη ερωτήσεων). Ο κάθε μαθητής συνδέθηκε στο σύστημα με τον προσωπικό του κωδικό και άρχισε τη διαδικασία του τεστ. Η χρονική διάρκεια του τεστ ήταν 15 λεπτά (υπήρχε χρονική ένδειξη στην οθόνη) και οι μαθητές έπρεπε να απάντησουν συνολικά σε 12 ερωτήσεις (4 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους, 6 ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και 2 σύντομης Ανάπτυξης).

Δείτε ένα screenshot του ηλεκτρονικού τεστ.

Τα αποτελέσματα (όσον αφορά τις σωστές απαντήσεις) ήταν αναμενόμενα, αφού οι ερωτήσεις ήταν από πριν γνωστές στους μαθητές από το επαναληπτικό φυλλάδιο που τους είχε δοθεί. Η βαθμολογία για κάθε μαθητή βγήκε αυτόματα (το μόνο που έπρεπε να διορθώσω ήταν οι 2 ερωτήσεις ανάπτυξης), ενώ παράλληλα το σύστημα κρατάει αναλυτικό βαθμολόγιο για κάθε μαθητή. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο excel και να δημιουργηθούν στατιστικά γραφήματα.

Δείτε ένα τέτοιο γράφημα με τις επιδόσεις των μαθητών.

Οι αντιδράσεις και τα σχόλια των μαθητών ήταν πολύ θετικά, παρόλο τον αρχικό τους φόβο για το άγνωστο της διαδικασίας αλλά και τις δυσκολίες πληκτρολόγησης των απαντήσεων για τις ερωτήσεις ανάπτυξης.

Όλοι συμφώνησαν και τα υπόλοιπα τεστ να πραγματοποιηθούν με αυτό τον τρόπο.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: 2ο Επαναληπτικό Τεστ – Update!

Δείτε παρακάτω το 2ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε σήμερα στους μαθητές μου, το οποίο καλύπτει όλο το 7ο κεφάλαιο (Βασικά στοιχεία προγραμματισμού) και την ενότητα 2.4.1 (Δομή ακολουθίας). 


Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 7 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 88%, με μέγιστο βαθμό το 98% και ελάχιστο το 66%. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται αναλυτικότερα οι επιδόσεις χωρισμένες σε κλίμακες.

Το πιο δύσκολο θέμα για μερικούς μαθητές ήταν το 4ο θέμα, το οποίο σήμερα επεξήγησα αναλυτικά με σκοπό να αποσαφηνιστεί εντελώς ο τρόπος χρήσης του DIV και MOD για την απομόνωση ψηφίων ακέραιων αριθμών.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: 2ο Επαναληπτικό Τεστ

Δείτε παρακάτω το 2ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε σήμερα στους μαθητές μου, το οποίο καλύπτει όλο το 7ο κεφάλαιο (Βασικά στοιχεία προγραμματισμού) και την ενότητα 2.4.1 (Δομή ακολουθίας). 

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: 1ο Επαναληπτικό Τεστ

Σήμερα, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου στην Τεχνολογική κατεύθυνση γράψανε το 1ο Επαναληπτικό Τεστ στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, το οποίο καλύπτει την ύλη του πρώτου κεφαλαίου καθώς και τις ενότητες 2.1 και 2.3 (σύμφωνα με τον προγραμματισμό).

Το πρώτο αυτό τέστ βασίστηκε στο αντίστοιχο 1ο Επαναληπτικό Τεστ του συνάδερφου Σαριμπαλίδη Ιωάννη και προσπάθησα να το προσαρμόσω όσο περισσότερο γίνεται στις ιδιαιτερότητες της τάξης μου. Πάντως, οι επιδιώξεις από αυτό το τεστ είναι κοινές και ήταν οι εξής:

 • προσπάθησα να υπάρχουν αρκετά εύκολα θέματα, ορισμένα δύσκολα αλλά και κάποιες “πονηρές” ερωτήσεις.
 • τα θέματα να μοιάζουν με αυτά που τους είχαν δοθεί σαν επαναληπτικές ερωτήσεις
 • η δομή του τεστ είναι παρόμοια με αυτή των Πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να εξοικειώνονται οι μαθητές όσο το συνατό περισσότερο

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το 1ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε στους μαθητές.

Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 7 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 94%, με μέγιστο βαθμό το 98% και ελάχιστο το 83%. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται αναλυτικότερα οι επιδόσεις χωρισμένες σε κλίμακες.

[singlepic id=114 h=448 w=237]

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές μου ήταν:

 • Το 4ο Θέμα, το οποίο όντως ήταν το ποιο δύσκολο αφού ακόμα δεν έχουμε γράψει δικούς μας αλγόριθμους
 • Επίσης, παρατήρησα και ένα πρόβλημα στην απόδοση των ορισμών που δόθηκαν προς εξέταση. Αρκετοί από τους μαθητές μου προσπαθούσαν να δώσουν το νόημα του ορισμού με δικά τους λόγια, ενώ πιστεύω ότι ειδικά στους ορισμούς θα πρέπει να διατυπώνονται όσο το δυνατό πιο πιστά με το βιβλίο. Θα τους εφιστήσω την προσοχή για αυτό το θέμα. 

Ετικέτες:

Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1ο Επαναληπτικό Τεστ

Σήμερα έβαλα στους μαθητές μου στη Β’ Λυκείου Τεχνολογικής το 1ο Επαναληπτικό Τεστ που καλύπτει την ύλη του 1ου κεφαλαίου στο σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών.

Βασικές μου επιδιώξεις ήταν:

 • Να γνωρίσω λίγο καλύτερα τους μαθητές μου μέσα από τις επιδόσεις τους.
 • Να υπάρχουν αρκετές ασκήσεις παρόμοιες με το επαναλληπτικό φυλλάδιο που τους είχε δοθεί την προηγούμενη φορά.
 • Να συνηθίσουν οι μαθητές να γράφουν τεστ που η δομή τους μοιάζει με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το 1ο Επαναληπτικό Τεστ.

Συμπεράσματα:
Σε γενικές γραμμές έμεινα πολύ ευχαριστημένος με τις επιδόσεις των μαθητών μου παρόλο που τα θέματα ήταν ομολογουμένως πολλά και απαιτούσαν αρκετά καλό διάβασμα των θεωρητικών σημείων.

Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 11 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 71%, με μέγιστο βαθμό το 93% και ελάχιστο το 36%. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται αναλυτικότερα οι επιδόσεις χωρισμένες σε κλίμακες. 

[singlepic id=113 h=314 w=203]

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές μου ήταν:

 • Από το 1ο Θέμα στο Γ (ερώτηση αντιστοίχισης) δεν βρήκε κανένας τη σωστή απάντηση για τη λήψη του σήματος.
 • Και τα 2 τμήματα του 4ου Θέματος
 • Βέβαια υπήρχαν και στις ερωτήσεις Σ-Λ αρκετές πονηρές ερωτήσεις που τους μπέρδεψαν αλλά ένας από τους στόχους μου είναι να εξοικειωθούν και με τέτοιου είδους ερωτήσεις.

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση