Άρθρα με καρτέλα "Σχέδια μαθημάτων"

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου: Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων 7 & 8 (Προστασία Λογισμικού – Ιοί – Πειρατεία Λογισμικού)

Δείτε στη συνέχεια εκπαιδευτικό υλικό για ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων 7 & 8 (Προστασία Λογισμικού – Ιοί – Πειρατεία Λογισμικού) για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Στην αρχή θα χρησιμοποιηθεί μια από τις παρακάτω παρουσιάσεις που αναφέρονται στην Προστασία Λογισμικού και στους βασικότερους λόγους που έχουμε απώλεια αρχείων και λογισμικού, έτσι ώστε να συζητήσουμε μέσα στην τάξη με τους μαθητές. Οι παρουσιάσεις αναφέρονται στις 4 βασικές αιτίες που σχετίζονται με την απώλεια δεδομένων στους υπολογιστές:

  • Ιοί Υπολογιστών
  • Ανθρώπινος Παράγοντας
  • Εισβολή ανεπιθύμητων στον Υπολογιστή
  • Αστοχία Υλικού
Δείτε το στο slideshare.net

ή/και

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω βίντεο για το Κακόβουλο Λογισμικό στα ελληνικά, έτσι ώστε να εισάγω τους μαθητές μου στην έννοια του κακόβουλου Λογισμικού.

Η παρακάτω παρουσίαση θα δείξει στους μαθητές των κώδικα (εντολές) ορισμένων ιών, έτσι ώστε να δουν πως “φτιάχνεται” ένα Ιός Υπολογιστών.

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση. Η ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ Π.Κ. δημιούργησε μία παρουσίαση για το ελεύθερο λογισμικό στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση αυτή, που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, αναφέρεται αρχικά στην έννοια του ελεύθερου λογισμικού και στην συνέχεια περιγράφει σύντομα τέτοιες εφαρμογές που μπορεί ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει στην τάξη του.

Δείτε το στο slideshare.net

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες δραστηριότητες και ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.

Ετικέτες: , ,

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου: Ένα σχέδιο μαθήματος για τα Κεφ. 5 & 6 – Λογισμικό Υπολογιστή & Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας.

Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 5  – Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω την παρακάτω παρουσίαση έτσι ώστε να εισάγω τους μαθητές μου στην έννοια του Λογισμικού και του Προγράμματος.

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια θα δούμε μαζί με τους μαθητές μου το παρακάτω βίντεο από το DotSub, που περιγράφει πάλι με οπτικοποιημένο και σύντομο τρόπο τις έννοιες του Λογισμικού Υπολογιστών.

software_commoncraft

Σύνδεσμος βίντεο: http://dotsub.com/view/253fc0e4-32fe-4c36-80e4-5dfb692dbb95

Στη συνέχεια, θα δοθεί Φύλλο Εργασίας στους μαθητές, με τη μορφή Νοητικού Χάρτη, στο οποίο καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά στις σχετικές έννοιες που αφορά ένα Υπολογιστικό Σύστημα.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα θα δουλέψουμε μαζί με τους μαθητές, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Παρουσίαση: Πως “τρέχει” ένα πρόγραμμα

2. Δραστηριότητα: Κατηγορίες Λογισμικού

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.

 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα παρουσιασθεί στους μαθητές οι έννοια του Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

Αρχικά, σαν εισαγωγή θα παρουσιασθεί το παρακάτω βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με τίτλο: “Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Το λογισμικό – Λειτουργικά συστήματα με γραφικό περιβάλλον”.

edutv_software_gui


Σύνδεσμος Βίντεο: http://www.edutv.gr/deyterobathmia/ilektronikoi-ypologistes-to-logismiko-leitourgika-systimata-me-grafiko-perivallon

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παραπάνω βίντεο γίνεται αναφορά και σε έννοιες που θα αναλυθούν σε επόμενα μαθήματα, όπως Προστασία Λογισμικού και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και έτσι θα πρέπει να τις αναφέρουμε και επεξηγήσουμε λίγο.

Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ώρα θα δουλέψουμε μαζί με τους μαθητές, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου καθώς και στο Υποστηρικτικό Λογισμικό του βιβλίου Γυμνασίου.

1. Παρουσίαση: Η εξέλιξη στα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας

2. Δραστηριότητα: Συστατικά στοιχεία παραθύρου

3. Δραστηριότητες από το Λογισμικό Υποστήριξης Πληροφορικής Γυμνασίου

 

 

Ετικέτες: ,

Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου: Ένα σχέδιο μαθήματος για το Κεφ. 3 – Πολυμέσα [LAMS]

Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 3  – Πολυμέσα για το μάθημα Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου. Την πρώτη & δεύτερη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Ταλαντζή.

LAMS Sequence: Πολυμέσα Β’ Γυμνασίου By: Panagiota Talantzi      License:

Zoom

| | | |

Εναλλακτικά, ως εισαγωγή προτού περάσουν οι μαθητές στο ψηφιακό μάθημα LAMS, μπορεί να γίνει χρήση και της παρακάτω παρουσίασης.

Δείτε το στο slideshare.net

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το περιεχόμενο του ψηφιακού μαθήματος LAMS είναι αρκετά μεγάλο και για αυτό χωρίζεται σε ενότητες. Αυτό που προτείνω είναι να το χρησιμοποιήσετε ως οδηγό και κάθε φορά, ανάλογα με το χρόνο και το βαθμό εμβάθυνσης που θέλετε να δώσετε, μπορείτε να κάνετε σε κάθε μάθημα μια-μια τις ενότητες του.

Ολοκληρώνοντας το μάθημα (σαν υποστηρικτικό υλικό) μπορούμε να αξιοποιήσουμε και κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Παρουσίαση: Οι Ψηφιακές εικόνες και τα εικονοστοιχεία που τις αποτελούν

2. Παρουσίαση: Διανυσματικά γραφικά και Ψηφιογραφικές εικόνες

3. Δραστηριότητα: Υπολογισμός μεγέθους ψηφιογραφικής εικόνας

4. Δραστηριότητα: Επεξεργασία Εικόνας

5. Δραστηριότητα: Προσθετική Παραγωγή Χρώματος

6. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Δημιουργώντας εικόνες. 

7. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Υπολογίζοντας το μέγεθος. 

8. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Αλλάζοντας τις διαστάσεις. 

9. Ψηφιογραφικές και διανυσματικές εικόνες: Αλλάζοντας την κλίμακα. 

10. Εικονική περιήγηση σε αρχαιοελληνικό ναό  – Cortona3D Viewer 32-bit version Download (7.3MB)

11. Εικονική περιήγηση σε τρισδιάστατο μουσείο – Cortona3D Viewer 32-bit version Download (7.3MB).

 

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.

Μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω online test. Όποια από τα test αυτο-αξιολόγησης δεν επιλυθούν στην τάξη μπορούν να δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση στο σπίτι.

Ετικέτες: ,

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου: Ένα σχέδιο μαθήματος για το Κεφ. 4 – Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής [LAMS]

Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 4  – Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό Νίκο Ευθυμίου.

LAMS Sequence: Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής
By: Nikos Efthimiou      License:


Zoom

| | | |

 

Εναλλακτικά, (ή συμπληρωματικά) μπορεί να γίνει χρήση και της παρακάτω παρουσίασης.

Δείτε το στο slideshare.net

 

Στη συνέχεια θα δούμε μαζί με τους μαθητές μου το παρακάτω βίντεο από το YouTube, το οποίο μας παρουσιάζει με ωραίο και απλό τρόπο την Ιστορία και Εξέλιξη των Υπολογιστών.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα θα δουλέψουμε μαζί με τους μαθητές, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Παρουσίαση: Σύμβολα και Κωδικοποίηση

2. Παρουσίαση: Χρήση του Άβακα

3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Από τις λυχνίες και τα τρανζίστορς στα ολοκληρωμένα κυκλώματα

4. Παρουσίαση: Η “Ταχύτητα” του Υπολογιστή 

5. Δραστηριότητα: Σταθμοί στην ιστορία των υπολογιστών

 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα δοθεί στους μαθητές μια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε σε επόμενη μου ανάρτηση.

Ετικέτες: ,

Πληροφορική Α’ Γυμνασίου: Ένα σχέδιο μαθήματος για το Κεφ. 3 – Εργονομία [LAMS]

Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 3  – Εργονομία για το μάθημα Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό Κατερίνα Κυράτσου.

LAMS Sequence: ergonomia
By: katerina kyratsou      License:


Zoom

| | | |

Μέσα στο ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τη διδασκαλία της εργονομίας, την οποία την παραθέτω ξανά για καλύτερη ανάγνωση (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα).

Δείτε το στο slideshare.net

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα θα δούμε μαζί με τους μαθητές μου τα παρακάτω 2 βιντεάκια από το YouTube, με τα οποία θα συνοψίζουμε τις βασικές συμβουλές και οδηγίες εργονομίας τόσο στο σπίτι όσο και εκτός αυτού.

Βίντεο #1 – Συμβουλές εργονομίας στο σπίτι

Βίντεο #2 – Συμβουλές εργονομίας εν κινήσει

Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα την αφιερώσω για εμβάθυνση και εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών μου πάνω στο Υλικό του Υπολογιστή, αξιοποιώντας κάποιους από τους πόρους και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Ψηφιακού Σχολείου.

Συγκεκριμένα:

1. Εφαρμογή: Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή

2. Δραστηριότητα: Ανάλυση μιας εικόνας σε εικονοστοιχεία

3. Δραστηριότητα: Ανάλυση της Οθόνης

4. Δραστηριότητα: Προσδιορισμός μεγέθους οθόνης

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν.

Μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω online test. Όποια από τα test αυτο-αξιολόγησης δεν επιλυθούν στην τάξη μπορούν να δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση στο σπίτι.

Ετικέτες: ,

Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου: Ένα σχέδιο μαθήματος για το Κεφ. 2 – Το Εσωτερικό του Υπολογιστή [LAMS]

Δείτε στη συνέχεια ένα δίωρο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία του Κεφαλαίου 2  – Το Εσωτερικό του Υπολογιστή για το μάθημα Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου.

Για την πρώτη διδακτική ώρα θα χρησιμοποιήσω το παρακάτω ολοκληρωμένο ψηφιακό μάθημα σε LAMS, που έχει σχεδιαστεί από την καθηγήτρια Πληροφορικής Γκουρνέλου Βασιλική.

 

LAMS Sequence: το_εσωτερικό_του_υπολογιστή(βίντεο)_V.Gournelou
By: VASSILIKI GOURNELOU      License:


Zoom

| | | |

 

Η πρώτη δραστηριότητα του ψηφιακού μαθήματος LAMS είναι η παρακολούθηση ενός video της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης για το υλικό του Υπολογιστή, το οποίο θα δούμε μαζί με όλη την τάξη σαν εισαγωγική δραστηριότητα.


Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα την αφιερώσω σε δραστηριότητες εμβάθυνσης από το εμπλουτισμένο βιβλίο Πληροφορικής της Β΄ Γυμνασίου που βρίσκεται στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου.

1. Δραστηριότητα:  Τι περιέχει η κεντρική μονάδα ενός προσωπικού υπολογιστή

2. Παρουσίαση: Μητρική πλακέτα (Motherboard)

3. Παρουσίαση: Θύρες Σύνδεσης

4. Δραστηριότητα: Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

5. Ένα κόμικ για τις διαφορές RAM – ROM

Τέλος, στον χρόνο που απομένει, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιες ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης, ελέγχοντας τις γνώσεις που αποκόμισαν. Μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε από τα παρακάτω online test. Όποια από τα test αυτο-αξιολόγησης δεν επιλυθούν στην τάξη μπορούν να δοθούν στους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση στο σπίτι.

Ετικέτες: ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση