Άρθρα κατηγορίας "Ερευνητικές Εργασίες"

Ερευνητικές Εργασίες Λυκείου – Επιλογή στοιχείων από το βιβλίο του Η. Ματσαγγούρα

Δείτε στη συνέχεια μια επιλεκτική παρουσίαση σημείων από το βιβλίο ‘Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο’ του Ηλία Ματσαγγούρα.

Η παρουσίαση είναι δημιουργία του εκπαιδευτικού Βασίλη Βασιλείου.

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες:

Ιστότοπος με υλικό και οδηγίες για τις Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο [Υλικό]

Ο καθηγητής Γεωπόνος, Δημήτρης Σλαβούδης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, δημιούργησε, έναν ιστότοπο, με χρήσιμο υλικό και οδηγίες για τις ερευνητικές εργασίες του Λυκείου.

projects_aaf

Σύνδεσμος ιστότοπου: http://schoolprojectguide.weebly.com/index.html

Τα συγχαρητήρια μου για αυτή την πολύ καλή προσπάθεια.

Ετικέτες:

Ιστότοπος στα Ελληνικά για το GameMaker [Ιστοσελίδα]

Το Gamemaker είναι χρήσιμο λογισμικό για να διδάξετε προγραμματισμό στους μαθητές σας με ευχάριστο τρόπο.

Σας παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσετε παιχνίδια χωρίς να χρειαστεί να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα. Όλες οι επιλογές μπορούν να γίνουν με drag and drop.

Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, εκ των οποίων η μία (lite) είναι δωρεάν.

Ο φίλος συνάδελφος Γιάννης Σαρημπαλίδης δημιούργησε έναν ιστότοπο στα Ελληνικά, αποκλειστικά αφιερωμένο στο Gamemaker, με πλούσιο υλικό για να το αξιοποιήσει στην διδασκαλία του στην τάξη

Σύνδεσμος Ιστοσελίδας: http://gamemakerclass.weebly.com/index.html

Ετικέτες: ,

Οδηγός για την Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο [Βιβλίο]

Σκοπός του παρόντος Οδηγού για την Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο είναι να παρουσιάσει με σύντομο και εύληπτο τρόπο:

  • τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών, τις οποίες καθιερώνει η εκπαιδευτική πολιτική για το Νέο Λύκειο, και
  • τις εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές και πρακτικές, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προγραμματίσουν, να καθοδηγήσουν και να αξιολογήσουν τις Ερευνητικές Εργασίες των μαθητών.

Τα ζητήματα αυτά αναπτύσσονται στο Πρώτο Μέρος του Οδηγού, όπου οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με συνοπτικό τρόπο και σχετικά παραδείγματα για την «παιδαγωγική φιλοσοφία» των Ερευνητικών Εργασιών, την οποία εκφράζουν τέσσερις παιδαγωγικές αρχές:

  1. Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης στη Μάθηση.
  2. Η αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών.
  3. Η αρχή της Διαφοροποιημένης Προσέγγισης στη Μάθηση.
  4. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών.

Ακόμη, ενημερώνονται για τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα καθοριστούν τα διεπιστημονικά θέματά τους, οι εναλλακτικοί τρόποι επιμερισμού των θεμάτων και η ανάθεση των υπο-θεμάτων στις μαθητικές ομάδες, οι τρόποι συνεργασίας των ομάδων και οι τρόποι εποπτείας των ομάδων. Τέλος, ενημερώνονται για τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης των συλλογικών Ερευνητικών Εργασιών και της ατομικής συμβολής των μαθητών στο συλλογικό έργο.

Στο Δεύτερο Μέρος του Οδηγού παρατίθενται εννέα διεπιστημονικές Ερευνητικές Εργασίες, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες διαμόρφωσης διεπιστημονικών θεμάτων και τις μεθόδους διερεύνησής τους μέσα από εναλλακτικές μορφές οργάνωσης της ομαδικής (συν-)εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι τόσο οι προτάσεις του Πρώτου Μέρους όσο και οι επιλογές των παραδειγμάτων του Δεύτερου Μέρους του Οδηγού είναι ενδεικτικές και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο της καθοδήγησης των Ερευνητικών Εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές γι’ αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες των σχολείων τους, των τάξεών τους και των μαθητών τους και με αυτή τη γνώση ως κριτήριο ασκούν την επιστημονική τους κρίση για τις επιλογές τους, ώστε να διασφαλισθούν ισόρροπα σε κάθε περίπτωση η χαρά της μάθησης, η πρόκληση της δημιουργικότητας, το ενδιαφέρον της διερεύνησης, ο ενθουσιασμός της ανακάλυψης και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και εργασίας.

Ο Οδηγός, ως παιδαγωγικό κείμενο, δεν υπεισέρχεται σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα, τα οποία καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

Κατεβάστε τον οδηγό από τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρώτο Μέρος: Θεωρητικές Αρχές και Διδακτικές Επιλογές

Δεύτερο Μέρος: Παραδείγματα Ερευνητικών Εργασιών

Ετικέτες: ,

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση