Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ), στο πλαίσιο του επιμορφωτικού του προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που γίνονται στους χώρους του Κέντρου τις απογευματινές ώρες (Α΄ και Β΄ Επιπέδου), έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης (e-learning), με θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πράξη και τη γνωριμία – αξιοποίηση νέων μαθησιακών θεωριών και καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.

Τα μαθήματα αυτά γίνονται στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) – MOODLE, και τελούν υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

  • Τα ιστολόγια (blogs)
  • Wikis
  • Παρουσιάσεις
  • Authoring tools
  • Δημιουργική χρήση των media
  • Podcasting
  • Νέες παιδαγωγικές θεωρίες και εργαλεία μάθησης Web 2.0
  • Νέες τάσεις και προοπτικές στο eLearning. Το παιδαγωγικό παιχνίδι.
  • Διαδίκτυο: αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, κανόνες καλής συμπεριφοράς και ασφάλειας
  • Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας στο μάθημα των Θρησκευτικών

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα διαδικτυακά μαθήματα, κάντε κλικ εδώ ή επικοινωνήστε με την κ. Ιωάννα Κομνηνού, στο mail: kilm@otenet.grikomninou@sch.gr

Το κείμενο της αίτησης, για τα μαθήματα στα οποία μπορείτε να λάβετε μέρος αυτή την περίοδο, μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση:
http://interorthodox.gr/aitisi_diorth_elearning.doc.