«

»

Νοέ 09

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Σχολικός Αθλητισμός _ Μια ιδιαίτερη συνέντευξη

Μια ιδιαίτερη συνέντευξη με τον υπεύθυνο της Ομάδας Φυσικής Αγωγής  Ξάνθης  σχ. έτους 2017-2018 κ. Αθανάσιο Πέτσιο  

   κ. Πέτσιο, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε εν  συντομία το ρόλο που επιτελεί, στην εκπαιδευτική διαδικασία, η Φυσική  Αγωγή και ο Σχολικός Αθλητισμός ;

Απ: Η Φυσική αγωγή και ο Σχολικός αθλητισμός  συνδέονται  με την εκπαιδευτική διαδικασία επιδρώντας θετικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Βοηθά στην γρηγορότερη και καλύτερη εκμάθηση των μαθητών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καλλιεργεί αρετές όπως Θέληση, υπομονή, επιμονή, αλληλεγγύη και ομαδικό πνεύμα. Εισάγει την υπευθυνότητα, τον αυτοέλεγχο, την αυτονομία και το δημοκρατικό ήθος μειώνοντας ταυτόχρονα το άγχος και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση.

 

Πως αξιολογείτε το επίπεδο του σχολικού αθλητισμού στη χώρα μας σήμερα ;

 

       Απ: Το επίπεδο του σχολικού αθλητισμού στη χώρα μας είναι αρκετά χαμηλό. Οι συνθήκες εκγύμνασης των μαθητών/τριών δεν είναι ιδανικές στα περισσότερα σχολεία. Για παράδειγμα σε πολλά σχολεία δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί αθλητικοί χώροι, κλειστά γυμναστήρια και το αθλητικό υλικό είναι ελλιπές. Πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις γιατί ο σχολικός αθλητισμός έχει θετική επιρροή πάνω σε κάποιους μαθητές και αποτελεί το βασικό ερέθισμα, ώστε να ενταχθούν μετέπειτα στο σωματειακό αθλητισμό ή να ξεκινήσουν κάποιο ατομικό πρόγραμμα άσκησης που θα τους ωφελήσει σε όλη τους τη ζωή.

Ο  τρόπος διεξαγωγής των σχολικών αγώνων ανταποκρίνεται  στους στόχους  και τη φιλοσοφία  των αγώνων αυτών  ;

       Απ: Αν εξαιρέσει κάποιος τους σχολικούς αγώνες Λυκείων όπου εκεί εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των αγώνων, πιστεύω πως ο τρόπος διεξαγωγής των σχολικών αγώνων ανταποκρίνεται απόλυτα και πρέπει να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία της δια βίου αθλητικής αγωγής. Η Φυσική Αγωγή και οι σχολικοί αγώνες προάγουν την συνεργασία την καλή σωματική και ψυχική υγεία και οδηγούν το μαθητή/τρια με ασφάλεια στην ενηλικίωση απομακρύνοντας κάποιους από τον εθισμό που προκαλεί ο ψηφιακός κόσμος του internet.

Ποιες αδυναμίες βλέπετε στον τρόπο τέλεσης των σχολικών  αθλητικών αγώνων;

       Απ: Στις νέες εκπαιδευτικές δομές δεν υπάρχει η Φυσική Αγωγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του γραφείου Φυσικής Αγωγής που ωστόσο έχει καθήκον, να διοργανώσει, να αποφασίσει,  να συντονίσει, να συνεργαστεί και να διεκπεραιώσει τους σχολικούς αθλητικούς αγώνες και να τακτοποιήσει μια σειρά άλλων θεμάτων όπως Γυμναστήρια, Κέντρα Αδυνατίσματος, Παρελάσεις και Υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α. Το γραφείο έχει να διαχειριστεί χρήματα και να τακτοποιήσει τη μεγάλη γραφειοκρατία που προκύπτει με τη τέλεση των σχολικών αγώνων. Προβλήματα όπως η χαμηλή χρηματοδότηση και η τέλεση των σχολικών αγώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα αναδεικνύουν τις αδυναμίες που προκύπτουν.

Ο  σχολικός αθλητισμός  και οι αθλητικοί αγώνες σε ποιους μαθητές αναφέρονται;   Ανταποκρίνονται  στην πλειοψηφία  των μαθητών και μαθητριών;

Απ:  Ο σχολικός αθλητισμός τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια εκπαίδευση πραγματοποιείται βάσει του αναλυτικού προγράμματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι σχολικοί αθλητικοί αγώνες στο Λύκειο δυστυχώς γίνονται με συμμετοχή των μαθητών που ασχολούνται με τον σωματειακό αθλητισμό. Στα γυμνάσια και τα δημοτικά υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν μέρος σε σχολικούς αγώνες και μαθητές που δεν ασχολούνται με τον σωματειακό αθλητισμό.

Πόσο προάγεται το ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ  και γενικά  οι αξιακοί κανόνες του αθλητικού ιδεώδους, μέσω της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού;

Απ:   Μέσω της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές/τριες κατανοούν  θέµατα που σχετίζονται µε το «ευ αγωνίζεσθαι», καθώς και τη σηµασία του Εθελοντισµού. Αποκτούν  εµπειρίες από Ολυµπιακά Αθλήµατα, αναπτύσσουν θετική στάση για τον Αθλητισµό και τον Ολυµπισµό. Ακόμη αποκτούν αθλητικό χόµπι για δια βίου άσκηση και ατοµικές και κοινωνικές αρετές και δεξιότητες, όπως είναι ο σεβασµός σε κανόνες, η συνεργασία σε οµάδες, η οµαδικότητα, η στοχοθεσία και άλλα.

Αναφορικά με τον σχολικό αθλητισμό τι θα προτείνατε εσείς  ώστε αυτός να ανταποκριθεί  μέγιστα στους στόχους και την φιλοσοφία του ; 

             Απ:  Η φυσική Αγωγή και ο σχολικός Αθλητισμός επιδρούν θετικά στις ανθρώπινες ανάγκες, παιδαγωγικές, κοινωνικές, ηθικές, ψυχαγωγικές, σωματικές και πνευματικές. Θα πρότεινα την αύξηση ωρών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τη μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τα οφέλη της Δια Βίου Άσκησης.

  Ποια είναι ή ποια θα πρέπει να είναι η σχέση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού;    

         Απ:  Ο Σχολικός Αθλητισμός συχνά δίνει το ερέθισμα σε κάποιον να ασχοληθεί μετέπειτα με τον Εξωσχολικό Αθλητισμό. Επομένως υπάρχει στενή σχέση Σχολικού και εξωσχολικού Αθλητισμού. Είναι λοιπόν βασικό να υπάρχει συχνή ενασχόληση των μαθητών με τη Φυσική Αγωγή και τον σχολικό Αθλητισμό. Πρέπει να πεισθούν οι νέοι ότι οποιαδήποτε αθλητική ενασχόληση είναι μια ψυχαγωγία που μόνο καλά μπορεί να τους αποφέρει. Η συμμετοχή των νέων σε αθλήματα, η τακτική προπόνηση, οι κανόνες της ομάδας μέσα στην οποία μαθαίνουν να λειτουργούν, αποτελούν μια σημαντική ασπίδα προστασίας εναντίον της μάστιγας των ναρκωτικών, του καπνίσματος και άλλων κακών συνηθειών που επίσης απειλούν τους νέους και που μπορούν να επικρατήσουν σε όσους είναι αδιάφοροι για τον αθλητισμό. 

  Ποια είναι η θέση σας αναφορικά  με τα κίνητρα που δίνονται σήμερα στους διακριθέντες μαθητές μέσω του σχολικού αθλητισμού;

             Απ: Πρόσφατα το ΣτΕ κατήργησε τα κίνητρα των διακεκριμένων μαθητών- αθλητών στερώντας το δικαίωμα για μόρφωση αυτών των παιδιών, όταν σε όλο τον κόσμο οι ταλαντούχοι αθλητές απολαμβάνουν πολλαπλάσιες παροχές και κυρίως υποτροφίες για μόρφωση. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που πρέπει να αλλάξει.

Τελειώνοντας  παρακαλώ  να στείλετε ένα μήνυμα στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής  ;

             Απ: Να είναι περισσότερο ενωμένος  ο κλάδος της  Φυσικής αγωγής για  την οποιαδήποτε διεκδίκηση με σκοπό το συμφέρον του κλάδου.

               Μια ευχή που θα θέλατε να κάνετε:

   Απ: Να αυξηθούν οι ώρες Φυσικής Αγωγής στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

 

                                                                                                                            Σας  ευχαριστώ !

 

                                                                                                       

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/nikitpapa/2018/11/09/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-_-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%85/

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων