«

»

Αυγ 19

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Συμμετοχή στο 23o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού : 2015-05-28 «Καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις»

Συμμετοχή στο 23o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, του διασχολικού- διαθεματικού προγράμματος με θέμα:

«Καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στο Λύκειο»

 

(Λίγα   λόγια  για την παρουσίαση)

Από πολλές άλλες έρευνες που έγιναν και γίνονται στη χώρα μας από έγκριτα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι οι έφηβοι στην πλειονότητά τους, όταν αποφοιτούν από το σχολείο, σταματούν να εφαρμόζουν αυτά που διδάχθηκαν στη σχολική  φυσική Αγωγή, και ασχολούνται ελάχιστα ή καθόλου με τον αθλητισμό, ως χόμπι, ως τρόπο ζωής και ως μέσο για την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής τους υγείας.  Παράλληλα, οι μαθητές μας σημειώνουν παγκόσμιες πρωτιές στην αύξηση του σωματικού βάρους, στην υποκινητικότητα, στο κάπνισμα και το αλκοόλυπονομεύοντας σε μεγάλο βαθμό το προσδόκιμο όριο της ζωής τους.FYSIH AGVGH_1

 

   Από  τα προηγούμενα δεδομένα γίνεται φανερό ότι πρέπει άμεσα να αλλάξουν πολλά, ώστε το μάθημα της φυσικής Αγωγής σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ειδικότερα στο Λύκειο να διαδραματίσει ένα ρόλο προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες των σημερινών μαθητών –τριών. Η σχολική Φυσική Αγωγή στο χώρο του Λυκείου, με τη μορφή που έχει σήμερα, ασκεί ελάχιστη θετική επίδραση στην κινητική ανάπτυξη των μαθητών, ενώ συμβάλλει ελάχιστα στη διαμόρφωση θετικής στάσης για τη δια βίου άσκηση και υγεία τους.

       Κεντρικό σημείο είναι και οφείλει να είναι η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στην άσκηση και την υγεία, άρα η διαμόρφωση νοοτροπίας. Η θέση του μαθήματος της φυσικής Αγωγής στο Λύκειο δείχνει να είναι οριακή για την ύπαρξή του στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, καθώς ελάχιστα πείθει ότι διαδραματίζει κάποιο εκπαιδευτικό και παιδευτικό ρόλο με τον τρόπο που γίνεται. Παρακολουθώντας μια τυπική διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο δε χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς πολύ για να προσδιορίσει το περιεχόμενο και την όποια οργανωτική δομή του μαθήματος. Κατά κανόνα μια σύντομη προθέρμανση και κατόπιν οι μαθητές παίζουν ελεύθερα κάποιο ομαδικό σπορ. Υποδομές ελάχιστα ικανοποιητικές και ανύπαρκτες ή στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένες. Πέρα όμως και πάνω απ’ όλα εκείνο που χαρακτηρίζει το μάθημα είναι η έλλειψη ξεκάθαρων στόχων προάσπισης και προαγωγής της υγείας των μαθητών. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μαθητών-τριών να αποφεύγει την «εμπλοκή» του στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής προφασιζόμενος ενίοτε διαφόρους μη πραγματικούς & ρεαλιστικούς λόγους.

GYSIKH AGVGH 2

     Σκοπός της  συγκεκριμένης  παρουσίασης  είναι να αναδείξει, όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά  την αναγκαιότητα  αναπροσαρμογής  των στόχων και των  περιεχομένων της Φυσικής Αγωγής   στο  Λύκειο  , να προτείνει τρόπους, καινοτόμες δράσεις και νέα  περισσότερο  ευέλικτα  προγράμματα, βάσει της διδακτικής εμπειρίας και της καθημερινής τριβής «στην αυλή του σχολείου» από τον γράφοντα, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγιστοποίηση  των στόχων και επιδιώξεων του μαθήματος ,όπως αυτοί οριοθετούνται από  τα προγράμματα σπουδών στην συγκεκριμένη βαθμίδα

          Οι  συγκεκριμένες δράσεις και  τα  ποικίλα ψυχοσωματικά και εκπαιδευτικά    προγράμματα  που έλαβαν χώρα στο 1ο  ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ   τα τελευταία τρία (3) σχολικά έτη ( 2012-2013,2013-2014 & 2014-2015), στηριχτήκαν σε μια προσωπική κυρίως  έμπνευση  και φιλοσοφία ,   στηριζόμενη στους παρακάτω άξονες  με επίκεντρο πάντα τους μαθητές: 

     1. .Ανάπτυξη   βασικών κινητικών  και αθλητικών δεξιοτήτων, με στόχο την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων σε μια ποικιλία κινητικών  & φυσικών δράσεων

   2.Γνώση και ανάπτυξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου φυσικής κατάστασης με γνώμονα   την  ΥΓΕΙΑ 

  1. Ανάπτυξη θετικής στάσης και εμπειρίας  από  τη ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

   4 .Ανάπτυξη  ,διά μέσω της κίνησης ,  της έκφρασης  θετικών συναισθημάτων , σκέψεων και προβληματισμών  ,που μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά  στην  ανάπτυξη  μιας  προσωπικότητας   με θετικό  κοινωνικό  πρόσημο 

  1. Απόκτηση γνώσεων και πολύτιμων πληροφοριών  που  μπορούν , από τη μια  να συμβάλλουν  στην μελλοντική   απασχόληση   και συμμετοχή  σε αθλητικές δραστηριότητες (ΑΡΧΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  , ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , κ.α.)   και από την άλλη  να συμβάλλουν στην ανάπτυξη  χρήσιμων μελλοντικών δεξιοτήτων (ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ)

  6.Κατανόηση  και σεβασμός στη διαφορετικότητα , ώστε  στις διάφορες   τρέχουσες και μελλοντικές  δραστηριότητες   να επιδεικνύουν  επιθυμία συμμετοχής με ΟΛΟΥΣ τους συνανθρώπους (ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ,ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ).

ASKHSHKAI YGEIA

   Καταλυτικοί παράγοντες  για την αποτελεσματικότητα  των   δράσεων που   θα παρουσιαστούν ,  αποτέλεσαν παράγοντες ιδιαίτερα κρίσιμοι για το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα:

  1. Η ιδιαίτερα καλή συνεργασία με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με το σύλλογο  διδασκόντων , απόρροια της θετικής στάσης των προαναφερομένων σε σχέση με την άσκηση
  2. Η διαθεματική συνεργασία  μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στην  υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του μαθήματος 
  3. Η ιδιαίτερα θετική αξιοποίηση των ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  4. Η ποικιλία αθλητικών μέσων και καλών αθλητικών υποδομών
  5. Η καλή συνεργασία και υποστήριξη διαφόρων αθλητικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων  της τοπικής κοινωνίας  

AGVGH YGEIAS

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται αναφέρονται  σε:

Α) Κινητικές δράσεις (αθλητικοί αγώνες ποικίλου περιεχομένου )

Β) Δράσεις γνωστικού επιπέδου (εκπαιδευτικά – βιωματικά εργαστήρια)

Γ) Έκδοση  και διανομή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

Δ) Κοινωνικές – εθελοντικές – αισθητικές – περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

Πατήστε για:

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Στρογγυλή τράπεζα

Παρουσίαση 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Ματανάς Κων/νος

Παπαπαντελής Νικήτας

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/nikitpapa/2015/08/19/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-23o-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9-2/

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων