Φύλλο εργασίας «Καράβια»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για τα διαλυτικά :

φύλλο εργασίας – Καράβια

Φύλλο εργασίας «Δώρα για την Ιωάννα»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για το διαζευκτικό «ή» :

φύλλο εργασίας Δώρα για την Ιωάννα

Φύλλο εργασίας «Ένα γράμμα για την Ιωάννα»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για το μάθημα «Ένα γράμμα για την Ιωάννα» που περιέχει ασκήσεις για το πότε τονιζονται τα «που» και «πως» , τη χρήση της τελείας και του ερωτηματικού και συμπλήρωση λέξεων σε επιστολή .

φύλλο εργασίας «Ένα γράμμα για την Ιωάννα«

Φύλλο εργασίας (αυ)

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας (αυ)

Φύλλο εργασίας «τσ»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας τσ

Φύλλο εργασίας κεφ.39 «Μονάδες και δεκάδες ΙΙ»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας κεφ.39

Φύλλο εργασίας κεφ. 35 Αθροίσματα με πολλούς όρους

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας κεφ.35

Φύλλο εργασίας «Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

Φύλλο εργασίας «κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί»

Φύλλο εργασίας «Κεφ. 37 Προβλήματα»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

Φύλλο εργασίας με προβλήματα

Φύλλο εργασίας κεφ.5

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω φύλλα εργασίας  για το κεφ 5: «Αρίθμηση , ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι)

Ο αριθμός  1

Ο αριθμός 2

Ο αριθμός 3

Φύλλο εργασίας κεφ.4 «Οι αριθμοί από το 1 ως το 5»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για το κεφ.4 «Οι αριθμοί από το 1 ως το 5»

κεφ.4 Oι αριθμοί από το 1 ως το 5

Φύλλο εργασίας κεφ.3 Σύκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για το κεφ.3 «Σύκριση και εκτίμηση ποσοτήτων«

κεφ3 Σύκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Φύλλο εργασίας κεφ. 1 προσανατολισμός στο χώρο

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για το κεφάλαιο 1 :

κεφ 1. προσανατολισμός στο χώρo

Φύλλα εργασίας για προγραφικές ασκήσεις

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω φύλλα εργασίας  για  ….προπόνηση σε διάφορες γραμμούλες (προγραφικές ασκήσεις) :

Προγραφικές ασκήσεις : ίσιες γραμμές

Πρoγραφικές ασκήσεις : Τ ,Π

Προγραφικές ασκήσεις : Πλάγιες γραμμές , Χ

Προγραφικές ασκήσεις: μπαστουνάκι όρθιο και ανάποδο  , Λ  ,V

Προγραφικές ασκήσεις  : Ο , Δ , μισοφέγγαρα

Φύλλο εργασίας «Έκθεση βιβλίου»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας  :

φύλλο εργασίας -Έκθεση βιβλίου

Φύλλο εργασίας κεφ.57 Επαναληπτικές ασκήσεις

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας  για επανάληψη :

φύλλο εργασίας κεφ.57 Επανάληψη

Φύλλο εργασίας «Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για το Στιγμιαίο (Συνοπτικό) Μέλλοντα :

φύλλο εργασίας -θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο

Φύλλο εργασίας κεφ.53 «Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό»

Μπορείτε να εκτυπώστε το παρακάτω φύλλο εργασίας για τον πολλαπλασιασμό :

φύλλο εργασίας κεφ. 53 Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

Φύλλο εργασίας «Το αλφαβητάρι με τον ήλιο»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για τα ρήματα σε -αίνω και -ώνω :

φύλλο εργασίας- Το αλφαβητάρι με τον ήλιο

Φύλλο εργασίας «Να σας διαβάσω;»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για τον Παρατατικό :

φύλλο εργασίας -Να σας διαβάσω;

Φύλλο εργασίας «Στη βιβλιοθήκη»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας -Στη βιβλιοθήκη

Φύλλα εργασίας κεφ.55

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω φύλλα εργασίας :

φύλλο εργασίας κεφ.55 Οριζόντια πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων

κεφ. 55 Κάθετες προσθέσεις διψήφιων αριθμών

κεφ 55 Κάθετες αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών

Φύλλο εργασίας «Το ημερολόγιο της Μαρίνας»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας Ρήματα Αόριστος

Φύλλο εργασίας «Το κοτσύφι»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

φύλλο εργασίας ρήματα σε -ίζω και -εύω

Φύλλο εργασίας «Βόλτα στο βουνό»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας:

φύλλο εργασίας Ρήματα-Ενεστώτας