Βίντεο με την αλφαβήτα (Οι φωνές των ζώων)

Από τη Φρόσω Περσίδου

Βίντεο για ανάγνωση (Λέξεις με σύμφωνο-ρ-φωνήεν και ρ-σύμφωνο-φωνήεν)

Από τη Φρόσω Περσίδου