Φύλλο εργασίας κεφ 49

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για την πρόσθεση και την αφαίρεση δίψήφιων με μονοψήφιους αριθμούς :

φύλλο εργασίας προσθέσεις αφαιρέσεις