Φύλλο εργασίας κεφ. 48″Υπολογισμοί- Επιστροφή στην πεντάδα»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω  φύλλο εργασίας για  το κεφ. 48 των Μαθηματικών  «Υπολογισμοί- Επιστροφή στην πεντάδα».

φύλλο εργασίας κεφ. 48