Βίντεο με κινούμενα σχέδια για τα γεωμετρικά σχήματα

Βίντεο για τα γεωμετρικά σχήματα «Τρίγωνο»

Τα «Ζουζούνια» τραγουδούν για το τρίγωνο .

Βίντεο για τα γεωμετρικά σχήματα «Τετράγωνο»

Τα «Ζουζούνια» τραγουδούν για το τετράγωνο .

Βίντεο για τα γεωμετρικά σχήματα «Πυραμίδα»

Τα «Ζουζούνια»   τραγουδούν για την πυραμίδα .

Βίντεο για τα γεωμετρικά σχήματα «Κώνος»

Τα «Ζουζούνια» τραγουδούν για τον κώνο .

Βίντεο για τα γεωμετρικά σχήματα «Κύλινδρος»

Τα «Ζουζούνια» τραγουδούν για τον κύλινδρο.

Βίντεο για το σημείο και τη γραμμή

Εδώ , μπορείς να δεις ένα βίντεο από τα «Ζουζούνια»   για το σημείο και τη γραμμή  .