Παίξε με το Ρόμπυ και μάθε τις κατευθύνσεις

Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις :

Αναδημοσίευση από : ramkids                                                     matheto ner@ki

Φύλλο εργασίας «Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί»

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας :

Φύλλο εργασίας «κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί»