Φύλλο εργασίας κεφ.3 Σύκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για το κεφ.3 «Σύκριση και εκτίμηση ποσοτήτων«

κεφ3 Σύκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Βίντεο με τα τραγούδια των αριθμών 1-5

Απολαύστε τα ζουζούνια να τραγουδούν για τους αριθμούς 1-5 :

Ο αριθμός 1

Ο αριθμός 2

Ο αριθμός 3

Ο αριθμός 4

Ο αριθμός 5