Βίντεο με το τραγούδι για το γράμμα Κ

Το τραγούδι  «Το πακέτο»   από το cd  «Λάχανα και χάχανα«.