Βίντεο για το γράμμα Α

Βιντεάκι από την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση.