Μαθαίνοντας με το Pecs

Ένα τραγουδάκι με καρτέλες.

 

Ένα σύστημα το οποίο δε γνώριζα, αλλά θα ήθελα να μάθω περισσότερα για να βοηθήσω τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ευχαριστώ τον κάτοχο του ιστολογίου για

 » περισσότερα

Παράδειγμα εφαρμογής του Pecs

Το PECS Πρόκειται για Σύστημα Επικοινωνίας το οποίο βασίζεται στην Ανταλλαγή Εικόνων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν αναπτυξιακές δυσκολίες. Το άτομο διδάσκεται στο να δίνει την εικόνα ενός αντικειμένου σε ένα άλλο άτομο, το οποίο ανταποκρίνεται στην ανταλλαγή αυτή. Το άτομο διδάσκεται επίσης στο να διακρίνει τις εικόνες,

 » περισσότερα

Η εφαρμογή του PECS στην παραγωγή γραπτού λόγου

Τι είναι το PECS

Το PECS Πρόκειται για Σύστημα Επικοινωνίας το οποίο βασίζεται στην Ανταλλαγή Εικόνων. Χρησιμοποιείται κυρίως σε άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν αναπτυξιακές δυσκολίες. Το άτομο διδάσκεται στο να δίνει την εικόνα ενός αντικειμένου σε ένα άλλο άτομο, το οποίο ανταποκρίνεται στην ανταλλαγή αυτή. Το άτομο διδάσκεται επίσης στο

 » περισσότερα

Η χρήση των PECS για την πρώτη γραφή και ανάγνωση

Οι εικόνες επικοινωνίας PECS μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και την εκμάθηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης, κυρίως σε μαθητές με ειδικές ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Η χρήση των PECS στην πρώτη ανάγνωση και γραφή

Pages from Τετράδιο Αντιγραφής

<p/></a><a href= » περισσότερα