7 Σεπ 2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2015)

Συντάκτης: ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την απόφαση της ΔΟΕ (2013) για τα «Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.», ώστε να γνωρίζουμε τις θέσεις του Κλάδου και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας. Τέλος, επισημαίνουμε πως παραπλεύρως στην ιστοσελίδα μας και στην ενότητα «Κωδικοποιημένη εκπαιδευτική νομοθεσία» θα βρείτε ένα πολύτιμο οδηγό για τα «καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών».

Καλή σχολική χρονιά! (2015-2016)

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά

(κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2015-2016 ισχύουν:

Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος Φ.6/1064/76958/Δ1/14-5-2015

Για το ΑΔΥΜ οι εγκύκλιοι:

α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015

β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013

Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013

Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει

η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013

και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2015-16 ισχύει η

Φ.12 /1039 /137119 / Δ1/3-9-2015

Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος 2015-2016

Ισχύει η εγκύκλιος Φ. 50/660 / 86320 /Δ1/29-5-2015

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2015- 2016 

(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2015-2016 ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα

ισχύουν οι:

Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006

Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄

Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η:

Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄ 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ

ισχύουν:

ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)

154158/Γ1/26-9-2014, εγκύκλιος

η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  164871 /Γ1/1-11-2013

η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012

Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011  ισχύουν οι :

Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β΄)

Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β΄)

Για την Ευέλικτη Ζώνη

στα συμβατικά σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005

στα ΕΑΕΠ ισχύει η

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:

α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012

β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015

Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση εγυκλίου)

ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:

Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

Φ52/632/81912/Δ1/22-5-2015

Φ 52/1034/133898/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)

Φ 52/1035/133897/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

Φ.52/1036/133905/Δ1/27-8-2015  (Διαδικασία προμήθειας)

Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ

Ισχύει η  Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄

ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:

Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο

Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι:

Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011, εγκύκλιος

Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012, εγκύκλιος

VI. Επιλογή σημαιοφόρων

Ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)

Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α  και  Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος

VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)

VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 Υ.Α.

16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος 

Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010

Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο

Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10

και η Υ.Α.

2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)

β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η

2/71338/0026/22/7/2013 Υ.Α.

ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η  Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010

XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου

Ισχύει η  Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)

129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)

Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013, (για επισκέψεις στη Βουλή)

2368/1-9-2014 (έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)

Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:

107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β

126807/14-11-2003

4115/Γ7/16-1-2004

17485/Γ7/17-2-2004

36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄

XVIII. Ασφάλεια μαθητών

Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007

XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου

Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)

XX. Απουσίες μαθητών

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)

ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων

Ισχύουν οι

132328/Γ2/7-12-2006

100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.

ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν:

 49181/Γ2/18-5-2005

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)

XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας

Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)

XXVII. Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία 

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)

353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄

Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η

Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2)  και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)

XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)  

Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:

Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2015-2016)

Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η:

Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010

Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η

133099/Γ2/19-9-2013

ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

Ισχύουν:

24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.

η τροποποίησή της

Αριθμ. 32807/1-9-2014 Κ.Υ.Α.

29261/23-7-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Αριθμ. Πρωτ. 34232/11-9-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.

Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582   2011_2794   2012_1896   2013_1858

 

Κατεβάστε:

εδώ τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 

εδώ το «καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002)

και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του:

2003-64 

2003-1809 

2005-470 

2005-1461 

2007-2487 

2010-1180

2012-2214 

2013-2341

2014_2648

2015

Αφήστε μια απάντηση