Ολοήμερο Τμήμα Νηπιαγωγείου Αιγείρας – Καράβι σε ταξίδι

Ύστερα από την Κατανομή των Παιδιών σε Τμήματα γα το Σχ. Έτος 2016-2017 με βάση τις αρχές της ισαριθμίας και της ισοκατανομής όσον αφορά τις ηλικίες (ίσος αριθμός νηπίων και προνηπίων στα δύο τμήματα), το φύλο (ίσος αριθμός αγοριών και ίσος αριθμός κοριτσιών) και τις μαθησιακές ανάγκες σύμφωνα με το ΦΕΚ 2670 τ.Β /27 -8-2016 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο