μουσική και μουσικοί

τύμπανα μαράκες, νότες και τραγούδια

Τι είναι ο ήχος, τι η σιωπή; πώς παράγουμε ήχους; Τι είναι η μουσική; Τι είναι τα μουσικά όργανα;